Melody will never die. Will NEVER die.

Povídka 2015 - kapitola devatenáctá

27. ledna 2015 v 19:21 | MJJcreatePRODUCTION |  Povídka 2015
Zer - Jin střežila Michaelovu residenci už přes měsíc. Doposud nikdo netušil, že se zde zdržuje. Přes den využívala svou důmyslnou skrýš, přes noc se sem tam odvážila projít po pozemcích Neverlandu, nicméně pouze v případě, že byl všude okolo klid a hrozba vyzrazení se tudíž snížila na minimum. Zer - Jin nejčastěji volila chvíle, kdy celý dům zel v temnotě, soudila tedy, že všichni spí. To se při Michaelově denním rytmu stávalo velmi zřídka, ale Zer - Jin si nestěžovala. Během nocí Michaela bez jeho vědomí a nepřímo poznávala a dostávala se hluboko do jeho vědomí. V noci totiž velmi často odcházel do studia, kde otevřel dokořán okno a poté tančil a zpíval, tvořil a komponoval. Ale také občas mluvil sám pro sebe a někdy ronil slzy bolesti a vyčerpání. Zer - Jin toto mlčky pozorovala, sedíc potichu na svém místě a utvářela si představu o svém zaměstnavateli. Došla k závěru, že má co do činění s velmi citlivým a vnímavým tvorem, který se, pokud je sám, nezdráhá dát najevo veškeré lidské emoce. Někdy byl smutný a beznaděj z něj přímo sálala a stejně to měl i s radostí. Pokud se mu podařilo napsat píseň, která se mu zamlouvala, dokázal se hodiny a hodiny neúnavně radovat. Bohužel poté další hodiny tvrdě dřel a připravoval choreografii, nehledě na zdraví. Zer - Jin v těchto chvílích rozčileně poposedávala na svém improvizovaném betonovém sedátku a v duchu mu spílala a nadávala i sobě, že ho na škole důrazně neupozornila, že má zvolnit tempo. Jenže v té době ještě netušila, že má tu čest s workoholikem. Na druhou stranu se jí tato jeho vlastnost zamlouvala, sama byla workoholik a bez svého umění neudělala jediný krok.
Pozorovala ho denně, ve dne hlídala okolí a kontrolovala, zda se do objektu nevloupe někdo nepovolaný - potencionální ohrožovatel. Byla velmi soustředěná, mlčenlivá a bedlivá. Večer se potichu jako duch odebrala do domku, kde se umyla, pojedla, něco nového nastudovala, zacvičila si, převlékla se a vydala se na noční. Vyhoupla se na ochoz, usedla na betonovou vyvýšeninu a čekala. Nehnutě, jako svíce. Meditovala. Kolem jedenácté večer se v domě rozsvítilo stropní světlo a za oknem, na které měla Zer - Jin přímý výhled, se mihl stín. Postava. Byl to Michael. Přešel k oknu a otevřel obě jeho poloviny dokořán. Zavřel na moment oči a nechal vítr, ať si pohrává s jeho vlasy. Zer - Jin právě v tomto momentě procitla a otočila hlavu. Dívala se přímo na něj, zkoumavě ho pozorovala. Oči jí ztmavly a panenky se rozšířily. Její smysly se zbystřily. Byla připravena vnímat jakýkoli pohyb okolo, který by znamenal hrozbu. Hrozbu pro něj.
Michael mezitím zašel zpět do místnosti a pustil hudbu. Za tu dobu znala téměř všechny jeho písně a chtě nechtě si je zamilovala. Fascinoval jí jeho tanec. Velmi se podobal sestavám bojovníků na její škole. Tančil a zpíval až do úmoru. Jeho hlas byl třpytivý a plný citu, jeho pohyby promyšlené.
Vzal jsem svou holku na sobotní mejdan
"Je tady ta holka s tebou?" "Jo, jsme jako jeden a jsme stejní."
Teď už věřím na zázraky, a jeden zázrak se stal dnes v noci

Ale jestli chceš být mojí holkou
tak je jedno, jestli jsi černá nebo bílá

Otiskli moji zprávu v Sobotním ránu
Musel jsem jim říct, že nejsem horší než ostatní
A mluvil jsem o rovnoprávnosti, a to je pravda, buď se mýlíš, nebo je to tak

Ale jestli chceš být mojí holkou
tak je jedno, jestli jsi černá nebo bílá.
Zpíval a velmi se soustředil na bezchybný výkon. Co na tom, že si zpívá jen sám pro sebe. To bylo to, co si celou dobu myslel. Ani by ho bývalo nenapadlo, že má už přes dva měsíce pravidelného diváka. Cítil se podivně povznešeně a v dobré náladě. Příprava dalšího alba šla prozatím dobře, inspirace nevyschla, neustále měl plnou hlavu nápadů. Ano, nemohl už zase spát, ale to mu nevadilo. Důležitý byl výkon a ten předváděl bezchybný.
Do místnosti vešel Wayne, jeho bodyguard. Michael po něm hodil okem, přešel k přehrávači a vypl hudbu.
"Potřebuješ něco, Wayne?"
"Michaeli, jsem tu kvůli Billovi. Jeho žena má za pár dní termín a Bill by chtěl být u ní."
"Ale pochopitelně, jen ať jede! On je stále tady? Myslel jsem, že odjel už včera."
"Ne, ještě neodjel. Nechtěl nás tu nechat jen ve třech, když dneska přijelo tolik dětí s rodiči!"
"To neměl dělat, měl odjet už včera. Co by se mi mohlo stát? Jsou to jen bezbranné děti!"
Zer - Jin seděla na ochozu a vše poslouchala. Těmto rozhovorům nevěnovala pozornost. Tu upoutalo něco jiného. Kolem nosu jí přeletěl malinký ptáček, sotva větší než kaštan. Ten samý ptáček, co kdysi zaujal Michaela. Zer - Jin na chvíli ztratila pozornost, vystřelila ze svého úkrytu a lapila ptáčka do dlaní. Ten se svíjel a bušil křidýlky. Zer - Jin ho však držela pevně. Jemně, ale pevně. Po chvilce maloučko rozevřela dlaně a ptáčka si prohlížela. Usmála se. Ani nepostřehla, že stojí uprostřed zídky, naprosto mimo svůj úkryt.
Někdo si toho ale bohužel všiml. Byl to Wayne, jehož pozornost od dialogu odpoutal pohyb v okně. Zahlédl postavu, kterak se prochází po zídce Neverlandu a něco špitá do dlaní. Hlavou mu proběhla myšlenka - vrazi. Jdou po Michaelovi!!! Zatmělo se mu před očima a tiše řekl:
"Ano, děti možná bezbranné jsou, ale někteří parchanti si nedají pokoj nikdy!"
"Wayne, cože? O čem to …?" Michael se nestačil zeptat, Wayne vystřelil ze studia a zuřivě začal pískat na píšťalku. Ta měla v krušných chvílích co nejrychleji svolat všechny bodyguardy. Michael zůstal stát jako opařený uprostřed studia a díval se z okna, kde čekal co nevidět zahlédnout Wayna.
Bodyquardi se sešli velmi brzy. Wayn ukázal na část zídky, kde stála Zer - Jin, která si již všimla, že se dole pod ní cosi děje. Zahlédla skupinu čtyř obrů, kterak si to šinou přímo k ní. Neuvažovala nad tím, že by jí přišli cokoli udělat, předpokládala, že Frank alespoň jim řekl, že je tu. Šeredně se mýlila. Po chvíli jí začalo být divné, že ti muži vůbec nic neříkají, jen zlostně supí přímo k ní. Vylezli na zídku asi o deset metrů dál a vyndali obušky. Zer - Jin urychleně vypustila ptáčka z dlaní a připravila se do mírně výbojné pozice.
"Hej, vy tam? Co tam děláte?!" zakřičel Bill.
Bez odpovědi. Zer - Jin měla v popisu práce zůstat neviditelná a neodhalená, proto jí ani nepřišlo na mysl promluvit a prozradit se. Stála nehybně zahalená do tmy a vyčkávala. Jenže Bill byl v ten moment velmi nervózní, jeho žena v tu dobu již rodila a on u ní nebyl, proto ho ani nenapadlo vyzvídat, kdo ta osoba je. Prudce vystřelil proti Zer - Jin s napřaženým obuškem. Zer - Jin vyšvihla salto a vykopla Billovi obušek z ruky. Cítila se podvedená a nedoceněná. Tak ona tady nasazuje krk pro jejich ochranu a tohle má být výraz vděku?! Prudce Billa uhodila do prsou, ten se zakymácel a spadl na zadek.
Michael v té chvíli koukal z okna a celá situace mu připadala tragikomická. Jeho bodyguardi bojují na zídce s jedním malinkým člověkem, který je lehce přelstil. V momentě, kdy ten neznámý vyšvihl salto vzad, v Michaelově hrudi se zastavilo srdce a mozek na chvíli přestal fungovat. Způsob, jakým neznámý předvedl piruetu ve vzduchu, mu byl více než známy. Zer - Jin!!! To byla Zer - Jin na té zídce!!! Přišla sem neohlášeně v noci a jeho bodyguardi jí ohrožují. Jako o překot vyrazil ze dveří domu a hlasitě volal:
"Nechte toho!!! Wayne, Bille, ne!!! To je Zer - Jin!!! Nechte ji být!"
Jenže bodyguardi nevěděli zhola nic o žádné Zer - Jin, viděli před sebou jen drobnou útlou dívku, kterak je tu všechny náramně zesměšňuje. Právě kopla Wayna do holeně a ten s žuchnutím spadl na záda.
Celá situace by se možná vyřešila vysvětlením … nebýt Billa a Michaela. Michael neustále něco křičel a snažil se k nim co nejrychleji doběhnout a Zer - Jin v momentě, kdy zaslechla své jméno z Michaelových úst, ustala na moment v boji, vyhledala jej pohledem a to byla její zkáza. Bill měl rudo před očima. Není tam, kde by měl být a místo toho tady bojuje s nějakým prckem, který si ho jen tak dovoluje zesměšňovat. Velmi prudce a rychle vstal, využil momentu, kdy se neznámý plně nesoustředil a vytáhl z opasku kapesní nůž. Rozmáchl se jím a neminul.
Zer - Jin zaplavila náhlá vlna bolesti, která vystřelila z oblasti pod klíční kostí. Chopil se jí zpětný ráz a ona se s vyjeknutím odrazila dozadu a narazila s velkou silou do betonové zdi za sebou. Sesunula se téměř bezvládně na jedno koleno a prudce vydechovala. Rukou se chytila za dlouhou, krvavou, rozeklanou ránu a chvíli na ní nechápavě hleděla.
Michael zděšeně vykřikl a bodyguardi jakoby zkameněli na místě. Zer - Jin se pootočila a věnovala Michaelovi pohled, který mu málem vyrval srdce z hrudi. Byl to pohled plný bolesti a nekonečných výčitek. To ty za tohle můžeš, říkal ten pohled.
Michael byl už u zídky a jal se na ní šplhat a přitom neustále opakoval dívčino jméno. Měl oči plné slz a nesmírně se styděl.
"Ach bože, co jste to udělali?!! Zer - Jin!! Je mi to tak líto!!"
Než však stačil vylézt nahoru a přispěchat k ní, Zer - Jin se vratce postavila na nohy, podívala se všem bodyquardům s výsměchem do očí, mlčky se rozběhla po zídce a těsně před jejím koncem se odrazila do vzduchu, opsala v něm piruetu a dopadla na všechny čtyři na zem před brány Neverlandu. Při dopadu na ruce bolestně vyhekla. Vstala a potácivě se rozběhla směrem k lesům obklopujícím parcelu.
Michael mezitím vylezl na zídku, a když zjistil, že Zer - Jin tu už není, rozběhl se za ní. Byl by snad i skočil dolů, nebýt Wayna, který ho pevně chytil okolo hrudníku a tím ho zadržel. Michael křičel z plných plic:
"Zer - Jin, ne!!! Neutíkej! Prosím! Já to nechtěl!! Neodcházej!!" Křičel a plakal zároveň.
Zer - Jin zabíhala hlouběji do lesa a plakala také.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Zuzy Zuzy | Web | 27. ledna 2015 v 19:47 | Reagovat

Tak já si tu vrním blahem, že Zer-Jin se Mike dsává pod kůži, že celé dva měsíce jí nikdo neodhalil.. a zatím, nebýt toho nešťastnýho ptáčka.. Bože, copak Frank nemohl chlapům říct o Zer-Jin.. teď je zraněná, nechybělo mc a mohladopadnout hůř, třeba tepna to mohla odnést, chudák Mike, sotva jí poznal, ví o ní, tak jí ztratí.. snad bude taková šamanka, aby vyléčila sama sebe, Michael musí prožívat strašné zoufalství.. nenech je trápit.. teď by mohl on pečovat o ní.. :-)

2 Zuzy Zuzy | Web | 27. ledna 2015 v 20:08 | Reagovat

[1]: Jo a ještě :D Kdy Zer-Jin spí ? :-) Myslím,, že si s Michaelm v tom workoholismu moc nezadá, ale představa, že Mike je můj objekt workoholismu, nespím taky! :D

3 Simoňka Simoňka | E-mail | Web | 27. ledna 2015 v 21:08 | Reagovat

[2]: tak to je trefné.. objekt workoholizmu :* a čo takto predmet v škole to by som mala samé jednotky :* aj z hodín biològie hehe :-D a ja som sa už tešila ako budú spolu a zase utiekla ach jaj :-( prosím nech už sú spolu... prosím ďalší diel :-P

4 Starlight Starlight | E-mail | Web | 27. ledna 2015 v 21:14 | Reagovat

Ty vole! O_O To je drama, a já si při tom myslela, že jediný, kdo o ní neví, je právě Michael. A on to nakonec věděl jen Frank, ach jo :-( Tohle musela být pro Zer - Jin pěkná podpásovka, a zvlášť pak bych byla naštvaná, kdyby došlo k odhalení.. což se stalo. Snad se dá brzy do pořádku :-?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama