Melody will never die. Will NEVER die.

Povídka 2015 - kapitola třetí

14. ledna 2015 v 18:09 | MJJcreatePRODUCTION |  Povídka 2015
Tak dnešní díl o něco delší :-) to proto, aby sem v příští kapitole už mohl nakouknout náš Emdžej :-) oba prozatím budou žít své životy nezávisle na sobě, teprve později na sebe narazí :-)
Má maličkost se vám klaní ...



Ráno na Wuhanské škole bojových umění se naprosto odlišuje od rán na kterémkoli jiném místě na světě. Nejen tím, že všichni chodí ve stejnokrojích a všichni mluví čínsky, ale především tím, že zde panuje posvátný klid. Ne že by to byla výsada všech škol bojových umění, taková situace panuje konkrétně pouze ve Wuhanu a to z jednoho prostého důvodu, Mistr Lipej - Pej z duše nenávidí hluk. A jelikož Mistr nesnáší hluk a učňové chovají k Mistrovi posvátný respekt, vše se zde uskutečňuje v naprosté tichosti.

Zer - Jin to ráno čekala ještě škola. Pokud si myslíte, že celodenní náplní studenta je pouze boj, mýlíte se. Všichni učni pečlivě studují i ostatní obory - Umění akupunktury, Znalost čínských léčivých bylin a jejich vlivu na lidské tělo, Historii Číny, Historii bojových umění a v neposlední řadě student odchází z tohoto místa s podrobnou znalostí všech zákoutí lidského těla.

Zer - Jin se řadila mezi profesionální znalce léčivých bylin a anatomie lidského těla. Přece jen po 10 letech intenzivního studia by se ani nic jiného nemělo předpokládat.

"Byliny jsou klasifikovány ve dvou hlavních kvalitách. První kvalita odkazuje na teplotní charakteristiky byliny, jmenovitě horkou - že, teplou - wen, chladnou - chan, neutrální - pching a svěží. Druhá kvalita se týká chuťové vlastnosti byliny, která může být kyselá - suan, hořká - kchu, sladká - kan, štiplavá - sin a slaná - sien." Odříkávala právě Zer - Jin na přednášce. Nestalo se poprvé, že byla požádána o to, aby se podělila o své znalosti bylin získané četbou děl věhlasných čínských botaniků.

"Výborně, Zer - Jin, když už jsi tak skvěle začala, mohla bys nám, prosím, pojmenovat těchto pár rostlin, které jsem si dovolil po cestě sem nasbírat?" Ukázal za sebe. Na dlouhém stole bylo několik hromádek. Zer - Jin pomalým krokem přešla ke stolu a klidným hlasem začala odříkávat:

"Toto je ženšen, tady je santal, hroznovice, tohle je houba Yunzhi, tady morušovník. To jsou tradiční byliny pro mnohé národy. Ale tady …" Přešla k druhému stolu a pokračovala stejně nevzrušeným hlasem. " … tady jsou už bylinky, které i v Číně zná jen opravdový odborník. Tohle je Yin Qiao Jie Du Wan, také se mu říká Chlad ranní mlhy, používá se k potlačení příznaků nachlazení a ke ztlumení alergických reakcí. Tady je Wu Wei Xiao Du Wan - Patero uhašení sopky, léčí se jím lupénka. Tohle je Dao Chi Wan - Zdolání Ohnivé soutěsky, používá se ke zklidnění a navození spánku. A tady Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Wan - Druhý dech sokola, tlumí bolest a hojí jakkoli rozsáhlé rány, ať už pohmožděniny, či rány střelné, řezné nebo bodné."

Ozval se zvuk gongu ohlašující konec přednášení. Profesor se udiveně díval na Zer - Jin. Ona mu pohled klidně oplácela.

"Se zahanbením musím prohlásit, Zer - Jin, že tvé znalosti léčivých bylin jsou neuvěřitelné a mnohonásobně převyšují ty mé."

Zer - Jin spojila ruce v náznaku modlení, uklonila se a beze slova opustila místnost.


*

Blížilo se poledne a s ním i zkouška. Zer - Jin byla čím dál nervóznější a s ruku v ruce s nervozitou přišlo i podráždění. Dokazovalo to, že stále ještě neumí držet emoce na uzdě do takové míry, jak by si přála a jak je od ní žádáno. Doposud je schopna nechat se unášet strachem a nejistotou, ačkoli vyučující strávili několik let snahou odnaučit ji to. Cítila se provinile. Jako by je zrazovala. Oni přece věří tomu, že ji to naučili a ona zatím … Vzdychla si.

"Zer - Jin?" Za jejími zády se ozval Mistr.

Otočila se a úklona na sebe nenechala dlouho čekat.

"Mistře …?"

"Jak se cítíš?"

"Už matně vidím cílovou pásku, Mistře."

Pousmál se. Zer - Jin je všechno, jen ne hloupá. Správně si ji vybral do učení … tedy, ona si správně vybrala. Doteď si vybavoval, jak se to tehdy před 10 lety semlelo. Rád by si o tom s ní někdy pohovořil, ale Zer - Jin nechtěla o své minulosti mluvit. Dalo jí i tak dost práce zapadnout mezi ostatní a jediné, co nechtěla, bylo vyčnívat z davu. V momentě, kdy se mu podařilo potlačit její temperament, stala se jeho nejlepší studentkou a on neměl nejmenší potřebu s ní mít nějaké zásadní rozhovory. A nezdálo se ani, že by Zer - Jin stála vůbec o nějaké rozhovory. Stala se pokornou a mlčenlivou. Před čtyřmi lety. Do té doby byla hrdá a nezkrotná. Mistr nechápal, co přispělo k té změně, ale vycítil, že to nebylo nic příjemného. Neptal se, domníval se, že se Zer - Jin bude chtít sama svěřit. Nestalo se tak.

Po celou dobu, co Mistr přemýšlel, Zer - Jin trpělivě čekala, až promluví, popřípadě ji propustí. Nikdy by si nedovolila odejít, aniž by jí to bylo dovoleno. I toto ji zde naučili. Byla klidná, vyrovnaná a sebevědomá a tudíž jí nedělalo problém podrobit se několika pravidlům. Ona se vlastně ani nepodrobovala, dělala to automaticky.

"Zer - Jin?"

"Mistře?"

"Jsi připravena na předposlední zkoušku?"

"Více připravena už být nemohu, Mistře."

"Dobrá, odeberme se do sálu, započne meditace. Jistě už na tebe čeká tvůj partner v boji."

Zer - Jin se uklonila a spolu s Mistrem vstoupila do ohromného, kamny vytápěného sálu, kde kromě dvou koberců a dvou, brokátem úhledně překrytých, podlouhlých pouzder nebylo absolutně nic. Tedy, něco, lépe řečeno někdo tam ještě byl -pochopitelně Limu - Baj, její partner v boji.

"Usedněte na koberce, začneme s meditací." Ohlásil Mistr.

Oba usedli na koberec do tureckého sedu, ruce unisono sepjali nad hlavou a započali dýchací cvičení. To, které Zer - Jin zkoušela minulou noc. Nádech. Zadržet dech. Položit se na podložku. Výdech. Natáhnout ruce dopředu. Nádech. Zvednout se do sedu.

Mistr k nim polohlasně promlouval.

"Nezapomeňte, prosím, že bez partnera, kterému můžete důvěřovat, se jakožto bojovníci neobejdete …" Nádech. Protáhnout nohy. "Sami na nástrahy zvenčí nestačíte, musíte mít na paměti tři hlavní výsady správného bojovníka - čest, důvěru a věrnost …" Výdech. Ruce spojit jako při modlení. "Jeden pro druhého představujete druhou polovinu, bez které ten druhý nepřežije. Ať už bude každý z vás na jiném konci světa, budete spolu tak propojeni, že okamžitě vycítíte, pokud se druhému z dvojice něco stane."

Během Mistrova monologu se oba postavili a se zavřenýma očima čekali na Mistrův povel, který zazněl vzápětí:

"Chopte se zbraní."

Zer - Jin i Limu - Baj uchopili své meče. Oba se otočili o 360° a rozmáchli se. Ozvalo se cinkání kovu o kov. Půlotočku zastavili jako na povel v určený čas. Stáli obličeji k sobě a uklonili se. Limu - Baj udělal výpad, měl z toho být přesný sek mečem Zer - Jin do obličeje. Zer - Jin však s útokem počítala a elegantně se mu vyhnula. Limu - Bajův meč odrazila svým. Narazila však na daleko větší odpor, než na jaký byla připravená. Limu - Baj začínal dostávat vztek. Tento, za jiných okolností velmi klidný mladík, dostával v boji se Zer - Jin vždy jakýsi cuk. Možná vztek na to, že jej poráží dívka.

Zer - Jin odrazila Limuův meč rázněji, než měla v úmyslu a Limu - Baj se zakymácel. Okamžitě však byl v obranném postoji znovu a měřil si Zer - Jin naštvaně obdivným pohledem.

Zer - Jin se nedala vyrušit a dál soustředěně Lima pozorovala. Náhle se událo několik věcí najednou. Limu - Baj vyrazil dopředu, meč připravený k útoku, ale zároveň připravil i nohy, aby ty Zer - Jininy podrazil. Zareagovala podvědomě, tak jak reaguje většina bojovníků. Vyskočila do vzduchu, opsala v něm otočku, vykopla mu meč z ruky. Při přistání ho chytila do druhé ruky a na konci ataku stáli proti sobě dva bojovníci - Limu - Baj postrádající zbraň s provinilým a nakvašeným výrazem v obličeji a Zer - Jin třímající meče dva s neutrálním výrazem.

"Bez meče nejsi nic, Zer - Jin." Prohlásil klidně Mubaj.

"Nesváděj svou prohru na zbraň!" zašeptala Zer - Jin.

V tu samou chvíli jako by rivalita mezi nimi zmizela. Jeden druhému se uklonili. Zer - Jin uchopila oba meče a vydala se směrem k Mistrovi, kterému je obřadně složila k nohám.

"Výborně, Zer - Jin. I ty Limu - Baji. Polovinu zkoušky máte splněnou. Nyní přistupme k boji zblízka."

Limu - Baj se mírně pousmál, věděl, že v boji zblízka je o mnoho lepší než v boji se zbraní. Zer - Jinin výraz se nezměnil. Zaujali bojové postavení. Mubaj začal útočit a Zer - Jin se jala útoky odrážet. V jednu chvíli Limu - Baj zakolísal a zapotácel se s výrazem bolesti v obličeji.Ze Zer - Jin okamžitě vyprchala veškerá bojovnost a chtěla Limu - Bajovi běžet na pomoc. A to byla chyba, která ji málem stála zkoušku a tím i celý pobyt zde.

"Nesmíš, Zer - Jin!" řekl Mistr důrazně.

Prudce se zastavila na místě. Neodvážila se pohnout. V ten moment si uvědomila důsledek své chyby. Selhala. Selhala v boji. V boji zblízka není dovoleno nechat se unášet lítostí. To si smíte nechat na kdykoli jindy, zdůrazňoval Mistr. Stála jako přikovaná a srdce jí bušilo až v krku.

"Je od tebe šlechetné, Zer - Jin, že chceš pomoci trpícímu, ale nezapomeň, že v reálném životě proti tobě v boji nebude stát přítel, ale nepřítel! Nepřítel, který nebude chtít nic jiného, než tě zabít. Pokud on zakolísá a ty se odvážíš projevit lítost a chtít mu pomoci, jsi ztracena!"

Limu - Baj se mezitím postavil na nohy, na pravou mírně kulhal. Podíval se na Zer - Jin, ta mu pohled pevně vracela.

"Buďte k Zer - Jin shovívavý, Mistře. Porazila mne se zbraní i v boji zblízka. A soucítění přece šlechtí. Nepochybně tam venku by se jí nic podobného nestalo." Prohlásil Limu - Baj.

Mistr se podíval na Limu - Baje a pak na Zer - Jin.

"Mluvíš moudře, Limu - Baji. Nemohu jinak, než s tebou souhlasit. Uznám Zer - Jin, ale musí se podrobit trestu. Nedbala mých pokynů a zaslouží si trest."

Zer - Jin se otřásla. V tuto chvíli se za svou chybu nenáviděla. Ale její pocity nebyly důležité - oni jí dají dostatečně zakusit, co znamená zklamat Mistra. Už nějaké památky po svém těle měla.

"Zer - Jin?!" broukl chladně Mistr.

"Mistře?" zašeptala roztřeseně.

"Dostaneš pět ran bičem. Nyní se odeber do svého pokoje a vyčkej na svůj trest."

"Mistře!" vložil se do rozhovoru Limu - Baj. "Je to skutečně nutné?"

"Je rozhodnuto!" prohlásil Mistr.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Zuzy Zuzy | Web | 14. ledna 2015 v 19:51 | Reagovat

ak jsem se přistihlka, že při čtení vé povídky téměř nedýchám aono soustředení v boji, jak bych nasásla do plic a nebo ho prořívala:-) Zer -Jin, je vážně úžasná co se znalostí bylin ýká, doufám, že jednu tu anatomii  prubne s Mikem :D a boje se zbraní, ani na blízko nebude potřeba :-D Každopádně, tvrdý trest za soucitnost. Strašně mě láká, znát její tajemsví, ale času dost..  Díky za úžasně napínavý díl♥

2 mjjcreateproduction mjjcreateproduction | Web | 14. ledna 2015 v 20:24 | Reagovat

Děkuji za krásnou kritiku :-) ano, Zer - Jin je velmi tajemná a klidná, nic jí jen tak nevyvede z míry :-) snad se to podaří Mikovi :-)

3 Starlight Starlight | E-mail | Web | 14. ledna 2015 v 21:25 | Reagovat

To já si počkám, jak se věci vyvinou, nebudu Mika vyhlížet, aby to pak bylo aspoň překvapení, když už se objeví ;-) Ale takový trest? Jejda, tak to musí být fakt ostrá morálka u Mistra, i když mi přijde, že je na to zvyklá. Jenže když si třeba představím, že to nebudou první rány a kolik jizev si už zapamatovala, ať už fyzických, nebo psychických, tak mi je Zer - Jin líto :-(

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama