Melody will never die. Will NEVER die.

Povídka 2015 - kapitola dvacátásedmá

6. února 2015 v 12:05 | MJJcreatePRODUCTION |  Povídka 2015
Drahé dámy, přináším kapitolu, která opravdu není inspirována Fifty shades, ale tryská z mé vlasntí fantazie :D P.S. Vzkaz pro Simoňku a Zuzy, které toto téma nakously - holky, mám v zásobě kapitolku, která je ještě víc k začervenání :D :P


Michael sebou trhnul a upustil pytlík s čajem, který svíral v ruce. Čaj se rozsypal po stole. Nevěřícně se na Zer - Jin obrátil. Nemohl uvěřit té náhlé změně v jejím přístupu. Ještě včera mu vykala a byl by přísahal, že ho nenávidí a nyní ho bezostyšně svádí.

"Ale, ale! Co tak najednou?!" opáčil tlumeně a toužebně na ni shlížel. Poté se provokativně chytil za hlavu a sehrál urputnou bolest hlavy. "Ach, asi to nepůjde! DĚSNĚ mě bolí hlava! Asi migréna!"

Zer - Jin nehnula brvou. Prohlížela si ho a mlsně si olizovala rty. "Vyléčím tu tvou migrénu, chceš?! Jsem v léčení lidí odborník!"

"A co když se budu léčbě bránit?"

"Pak já budu trestat!" odpověděla tiše a rychle k němu přešla. Uchopila ho za ramena a mírným tlakem ho donutila, aby poklesl o trochu v kolenou. Byla o dost menší, než-li on a potřebovala se dostat k jeho ústům. Když měl svou hlavu na úrovni té její, přisála svá ústa k těm jeho. Užíval si to, ale rozhodl se ji provokovat. Schválně nechával ústa zavřená, aby do nich nemohla proniknout. Jenže Zer - Jin neměla na provokaci náladu. Chtěla mu splatit to kousnutí z dnešního rána a tu dominantní nadvládu z noci a vášně jí přímo zmítaly. Zlostně zavrčela a na oplátku kousla ona jeho. Vyjekl tlumeně do polibku a mírně pootevřel ústa. Toho okamžitě využila a pronikla do nich svým jazykem. Nyní měla ona absolutní nadvládu nad ním. Popravdě, Michael doposud takovou smršť intenzivní vášně nepoznal a točila se mu slastí hlava. Opřel se o kuchyňskou linku a nechal jí, ať si dělá, co chce.

A Zer - Jin chtěla. Chtěla víc. Opustila jeho rty a už sjížděla po jeho krku. Ten tepal touhou a vzrušením, Michael zvrátil hlavu dozadu a obnažil tím svůj krk naprosto. Jezdila po něm horkými rty i jazykem a s uspokojením poslouchala jeho slastné vzdechy.

"Proboha, Sisi, kde se to v tobě bere?!" šeptal jako ve vytržení. Nevšímala si toho, jak ji oslovuje. Nyní se soustředila na to, že je velmi mnoho oblečen a vadilo jí to. Chtěla ho mít nahého. Měl na sobě černou košili zakasanou v kalhotách. Vystřelila ruce, košili v rychlosti z kalhot vykasala a pustila se do rozepínání drobných knoflíčků. Asi po pěti knoflících ji to přestalo bavit, uchopila dolní cípy košile a silně trhla. Knoflíky se rozletěly po kuchyni a ozval se zvuk trhané látky. Uvědomila si, že pravděpodobně neutrhala jen všechny knoflíčky, ale roztrhla mu i kus košile u krku. Nedbala a rychle mu košili stáhla z ramen. Stále ho líbala, stále se ozývaly slastné steny z jeho úst.

Ona však chtěla víc. Chtěla, aby ležel. Cesta odtud do ložnice ji přišla nemožně dlouhá, proto zvolila jinou alternativu. Rukou bleskurychle shodila vše, co bylo položené na kuchyňském stole, uchopila Michaela za zadek a vysadila ho na stůl. Překvapeně vyjekl. Zer - Jin byla sice malá, ale síly měla na rozdávání.

Vylezla na stůl za ním, klečela nyní nad ním a líbala ho na krku. Chtěla se přesunout níž, když vtom zjistila, že má na sobě ještě bílé tílko. Vztekle zavrčela:

"Kolik toho máš, sakra, na sobě?!" Michael se zasmál.

"Už jen tohle. Buď opatrná, pod tímhle vypadám jak dalmatin!"

"Tak bílý?"

"Tak flekatý!" odpověděl dutě a nešťastně mezi polibky.

"Kašlu na to! Jestli máš být flekatý, budu milovat každý tvůj flek! Ale tohleto triko mě už přivádí k šílenství!" zašeptala a napřímila se. Michael toho využil a v momentě, kdy se Zer - Jin v kleče nad ním napřímila, přesunul ruce na její boky. Halena měla spodní výstřihy až k žebrům, tedy se mohl bez okolků dotýkat její holé kůže. Nevydržel však dlouho a halenu jí přetáhl přes hlavu. Odhodil ji stranou a naskytl se mu pohled na její štíhlé tělo - plné jizev. Nechtěl být v žádném případě netaktní, ale toto ho naprosto vyvedlo z míry. Měla nádherné tělo, štíhlé, ploché bříško a celkem velká ňadra, prozatím skrytá v černé podprsence … a snad na každém centimetru její alabastrové kůže byla větší či menší jizva. To však na kráse jejího těla neubralo ani píď - právě naopak. Stala se tím pro něj daleko rajcovnější, až se začervenal, když na to pomyslel. Zer - Jin na něj z výšky shlížela.

"Myslím, že v problematice krásy naší kůže si nemáme absolutně co vyčítat!" pronesla tiše.

"Jsi nádherná!" zašeptal. "V životě jsem neviděl krásnější ženské tělo!"

Zer - Jin ironicky pozvedla obočí. Michael se však tvářil naprosto vážně, opravdu si její tělo prohlížel s božským obdivem v očích, nezbývalo jí, než mu uvěřit. Sehnula se pro polibek a do rtů mu zašeptala:

"Co uděláme s tím tvým zatraceným tílkem?!" Michael byl v té chvíli opět ovládnut chtíčem a touhou a jen vzrušeně zašeptal:

"Co já vím! Třeba ho rozřež!" tiskl se k ní a užíval si intimních chvil, když vtom si náhle uvědomil, že slyšel ze Zer - Jininých úst zašeptat "Tak fajn" a vykulil oči. To už Zer - Jin sahala dozadu za sebe a z pasu u kalhot pomalu vytáhla svůj nůž. Michael jej pozoroval se směsicí fascinace, vzrušení a strachu a tiše zašeptal:

"Já to nemyslel doopravdy …" ale to už Zer Jin položila čepel nože na špičku jeho nosu a jemně jím sjížděla po nosu, rtech, krku a zastavila se u límce jeho tílka. V tu chvíli prudce zabrala a ozval se zvuk, nyní, řezané látky. Rozřízla to triko vejpůl a odhodila jeho cáry na stranu. Oči jí svítily vzrušením. Hodila nožem do výšky a v letu do ruky chytila jeho čepel. Rozmáchla se a jediným prudkým pohybem ho odhodila na stranu. Zabodl se do obrazu visícím na stěně a mírně vibroval. Michael to všechno pozoroval s chtíčem i narůstajícím strachem. Sakra, nabrnknul jsem si fakt nebezpečnou holku.

Zer - Jin se sklonila a políbila ho. Sjela po jeho krku dolů na hrudník a zasypávala jej polibky. Michael přivíral oči touhou, a když vzala do úst jeho bradavku, to už se přímo zajíkal slastí. Zvedl ruce a přesunul je Zer - Jin na záda, rozepnul háčky na její podprsence a sundal jí dolů. Uchopil její ňadra do dlaní a začal je hladit. Nyní byla řada na ní, aby sténala.

Snažila se jejich milostnou předehru protahovat, jak jen to šlo, ale nyní už byla příliš připravená, než aby déle čekala. Nadzvedla se v kolenou a několika málo pohyby stáhla z jeho boků kalhoty i se spodním prádlem. Všimla si přitom, že i on je více než připravený, stáhl jí kalhoty i se spodními kalhotkami a čekal. Řada byla na ní. Nadzvedla se a jediným plynulým pohybem nasedla na jeho vztyčené mužství. Oba zasténali. Začala s pomalými, krouživými pohyby pánví a střídavě stahovala a uvolňovala poševní svaly. Michaela to přivádělo k šílenství, držel ji pevně za zadek a s široce otevřenýma očima si nepokrytě užíval jejich spojení. Vzrušeně šeptal:

"Ano, to je ono! Dej mi, dej mi víc!" Zer - Jin už téměř nemohla souvisle přemýšlet, sama byla na pokraji. Složila ruce na jeho hrudník, sklonila se k němu pro vášnivý polibek, naposledy se nadzvedla v kolenou a prudce dosedla. Orgasmus je prostoupil silou hurikánu. Zer - Jin slastí vyhrkly slzy a Michael se po prožité rozkoši celý třásl. Trvalo hodnou chvíli, než otevřel oči. Ten pohled však stál za to. Byl plný oddanosti a odhalené vášně. Zer - Jin se na něj se svého vyvýšeného stanoviště nad ním usmívala. Přerušila spojení a slezla ze stolu. Michael zůstal ještě chvíli ležet, poté si natáhl kalhoty a posadil se na kuchyňskou linku.

"Která je ta naše?" zeptal se Michael znenadání. Opět si prohlížel její tělo plné jizev. Zer - Jin okamžitě pochopila, co tím myslí. Ukázala na tenkou rozeklanou jizvu pod klíční kostí.

"Tato." Michael vztáhl ruku a přejel po jizvě prstem.

"Je mi to tak líto. Myslel jsem, že nepřežiju, když jsem spatřil, co ti udělali!" Zer - Jin věnovala Michaelovi hřejivý úsměv.

"Tato nebyla tak hrozná. Daleko horší byla tahle!" podotkla a otočila se k němu zády. Michaelovi se naskytl pohled na pět dlouhých pravidelných jizev, vertikálně situovaných od lopatek po bedra. Zalapal po dechu. Nikdy se nesetkal s násilím takovéhoto charakteru a bolelo ho z toho srdce. Zer - Jin se však nezdála býti vyvedená z míry, uchopila své vlasy do ruky a shrnula je ze zad, aby nepřekážely výhledu.

"To je … strašné! Za co tě takhle krutě potrestali?!"

"Chybovala jsem při zkoušce, to je naprosto normální trest za porušení pravidel."

"Barbaři!!!" vykřikl bolestně, až se Zer - Jin lekla. Otočila se prudce na Michaela a spatřila ho, jak sedí a hlavu má složenou v dlaních. Rychle k němu popošla a objala ho.

"Co se stalo, qíngrén?! Řekla jsem něco špatně?!"

"Jak?!" zeptal se Michael hořce. Chvíli nevěděla, na co se ptá, po chvíli jí to došlo.

"Bičování!" pronesla tiše. Michael si zlostně odfrkl.

"Bičování!! To je tak, tak … odporně nechutné a zbabělé a ubohé!" prskal vzteky. Zer - Jin nevěděla, co si počít. Objímala ho a houpala v náručí. Líbala ho na spánek.

"Promiň, zlato, já jen … vzpomněl jsem si na otce a na jeho tresty. Šňůra od žehličky, to je něco podobného jako bič, nemám pravdu?!"

Bez odpovědi.

"Promiň. Moc to prožívám. Nechtěl jsem vracet se do minulosti."

"Ničeho se neboj, qíngrén, já tě ochráním!" pronesla Zer - Jin tiše. "Nikomu nedovolím, aby ti ublížil! Nikomu!"

Michael se na ni úkosem podíval.

"To spíš muž by měl ochraňovat ženu, ne?"

"Ano, ty mě budeš ochraňovat svou láskou a péčí a já, mimojiné, svým Sokolím letem!"

"Čím?"

"Svým mečem!"

"Máš s sebou svůj meč?!"

"Jistě! V zahradním domku! Je to můj stálý společník kdekoli jsem."

"Ukážeš mi ho?"

"Pochopitelně, qíngrén, jistěže!" usmála se, oblékla a vydala se ruku v ruce s Michaelem do zahradního domku.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Starlight Starlight | E-mail | Web | 6. února 2015 v 15:06 | Reagovat

Nic proti, ale to už mi přijde trošku komické :D  :D Nechci vědět, jaké svaly Zer - Jin má, když už si jako nic vysadí Michaela na stůl :D To, že je ona otevřenější, se mi líbí, ale i tak budu dávat přednost dominantnějšímu Mikovi ;-)

2 mjjcreateproduction mjjcreateproduction | 6. února 2015 v 16:20 | Reagovat

[1]: Tvůj názor :-D nemusíš to číst :-D

3 Simoňka Simoňka | Web | 6. února 2015 v 17:43 | Reagovat

Neinšpiroané Fifty Shades to nie je... ale výborné... tému Fifty Shades si zase niekde nechám na inokedy alebo sa sama nechám inšpirovať :-P ale dominantná Sisi sa mi páči :-D  :-D  :-D to by som bola aj ja na jej mieste :-D  :-D páči sa mi táto poviedka čoraz viac a viac len tak ďalej :D :-P  :-P
a je Sisi Dangerous :-P  :-P

4 Starlight Starlight | E-mail | Web | 6. února 2015 v 17:49 | Reagovat

[2]: Ne, jako v pohodě. Akorát sem tam se něco musí brát s nadsázkou, nebo ne? ;-)

5 mjjcreateproduction mjjcreateproduction | 6. února 2015 v 18:02 | Reagovat

[3]: Děkuju mockrát! Ano ano, Sisi je velmi Dangerous a když má na MJ chuť, tak má sílu jak býk! :-D já kdybych měla před sebou Mika, tak mě nic nezastaví :-D

[4]:  Vždyť jo! :-) Sisi je prostě bojovnice a silák a onovyzvednout Mikše na stůl nebude vzhledem k jeho váze problém :-D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama