Melody will never die. Will NEVER die.

Povídka 2015 - kapitola čtyřicátá

5. března 2015 v 19:32 | MJJcreatePRODUCTION |  Povídka 2015
Ano, nedávno jsem se zařekla, že už nebudu psát "hambaté" kapitoly! No - uběhl asi týden a celé předsevzetí vzala voda ... zkrátka, jak říká Zuzy - bude číst ten, co se nepohorší :-)

Zer - Jin se vrátila i se svatebními šaty o hodinu později zpět do Neverlandu. Uvnitř domu na ní čekal Michael i s Waynem. Oba se usmívali od ucha k uchu, když vstoupila do místnosti.
"Tedy, madam, smekám před vámi. To bylo vynikající!"
"Ach, lásko! Jsem tak rád, že jsi zpět! A kde máš šaty?"
"V kabele! Ty je uvidíš až večer! Děkuji Vám, Wayne! Tady vracím vysílačku!"
"Ach jistě. Kdy mám tedy dorazit?"
"Můj právník dorazí kolem jedenácté, buď tu prosím o chvilku dřív!"
"Ano."
"A Wayne …"
Wayne se ode dveří otočil zpět na Michaela.
"Nikomu nic neříkej, prosím!"
"Spolehni se!"
*
Celý den se Zer - Jin a Michael připravovali na svoji velkou noc. A kuchařka Mary s nimi. Nejprve si trochu pobrečela, když zjistila, co se chystá a poté odcupitala do kuchyně připravit slavnostní večeři. Zer - Jin minimalisticky vyzdobila dům a celou dobu se uvolněně usmívala. Byla šťastná.
"Co je tohle za rostlinku?" ptala se Mary dívky.
"To je obyčejné jmelí. Myslím, že by mohlo přinést štěstí!"
"Ale toto není obyčejná květina!" podotkla Mary a ukázala na rostlinu s bílými květy, kterými Zer - Jin nazdobila krb.
"To je čínský lotos. Moc hezky voní. Chovám se jako potrhlá slabomyslná snoubenka, že ano?" otočila se Zer - Jin k Mary s lehce stydlivým výrazem ve tváři.
"Ale vůbec ne! Na vašem místě bych byla ještě vzrušenější a hysteričtější! Naopak, jste velmi klidná!"
"Ale ne, nejsem! Jsem vzrušením bez sebe, jen to celkem slušně zastírám!" prozradila Zer - Jin potichu Mary. Ta se spiklenecky usmála.
"No bodejť! Vždyť si neberete jen tak někoho! Berete si našeho Michaela!"
"A spousta lidí v jeho okolí mě za to jistě bude nenávidět!" dodala dívka stoicky. Mary překvapeně zamrkala a zmlkla. "Ale na tom nesejde - mě záleží jen na něm! Jen jeho názor a pocity jsou pro mě rozhodující!" Otočila se směrem k Mary a vlídně se usmála. Mary jí úsměv nejistě oplatila.
Najednou se z ložnice ozval Michaelův hlas.
"Zer - Jin?"
"Prosím?" zavolala Zer - Jin v odpověď a stále se na Mary usmívala.
"Pojď sem, prosím! Potřebuji tvojí pomoc!"
Zer - Jin se poslušně rozešla směrem ke schodišti. Mary za ní polohlasně zavolala:
"Pokud půjde o takovou pomoc, jakou myslím, zavřete si tam dveře!"
Zer - Jin se otočila k Mary a pobaveně odfrkla:
"Vy jste všichni stejní, na co vy nemyslíte pořád?!"
Poklidně vyšla schody a vešla do ložnice. Michaela nikde neviděla.
"Tak co je? Co potřebuješ?!"
Michaelova kudrnatá hlava vykoukla z koupelny.
"Kdo mě nalíčí, když o tom Karen nesmí vědět?! Sakra, měl jsem do tohohle spiknutí zahrnout i svou stylistku!"
"Klid, lásko, co svede ona, svedu já taky!"
Michael si pobaveně odfrkl.
"Ne! Tak do toho nejdu! Líčit od tebe se nenechám!"
"Ale nebuď paličák! Pojď sem, sedni si!" Usedla na postel a poklepala rukou na místo vedle sebe, naznačovala, že tam si má sednout on. Nejistě vyšel z koupelny a sedl si.
"Make - up už mám. Teď potřebuji oční linky - zapomněl jsem ve shonu na permanentní make-up!"
Vzala do ruky černou tužku a přiblížila se s ní k Michaelovu oku. Poděšeně ucukl.
"Necukej sebou! Nebo ti vypíchnu oko! Tak a je to! No, to byla hrozná věda, co?!"
Michael několikrát zamrkal.
"Chceš říct, že už to je?!"
"No jasně! Skoč se na sebe podívat do zrcadla!"
Michael radostně vyskočil a pádil do koupelny. Zer - Jin se slastně protáhla a uchopila z nočního stolku automatický ovladač. Chtěla si odpoledne zpříjemnit nějakou hudbou. Netušila však, že přístroj, který svírá v ruce, není od rádia, ale od televize.
Zmáčkla libovolné tlačítko, v tu chvíli ožil obraz na televizi. Nevěnovala tomu příliš pozornost, dokud si neuvědomila, že ten přístroj nehraje melodii, on mluvil.
"Král popu, Michael Jackson, vydal před několika hodinami své v pořadí čtvrté sólové album Dangerous a spolu s ním i první videoklip … a to k písni In The Closet! Musím Vám říct, vážení posluchači a diváci, to je fakt síla! No - podívejte se sami!"
Zer - Jin pomalu stočila pohled k obrazovce televizoru. Zahlédla Michaela s vlasy svázanými do uzlu a v tílku, kterak zpívá a tančí - a okolo něho se svíjí neznámá ženština! Černá! Což o to, ať černá nebo bílá! Ale svíjí se … a ohlazuje ho … a SVÁDÍ!
Zer - Jin se zatmělo před očima. Jako v transu se zvedla z postele a své kroky namířila ke koupelně. Vešla dovnitř a spatřila Michaela, jak se s úsměvem na rtech připravuje na dnešní noc. Otočil se k ní čelem.
"Ach lásko, už jsem skoro hotov! Za chvilku budeš moct …" Už nedořekl. Zer - Jin se totiž rozmáchla a vrazila mu pořádnou mlaskavou facku. Rozhodně s něčím takovým nepočítal, překvapeně vyjekl a smýkl sebou na stranu. Po cestě se snažil jakýkoli náraz utlumit rukama a shazoval přitom spoustu věcí z polic.
"Co to, sakra?!!! Co?! Proč jsi to udělala?!! Nezbláznila ses náhodou?!!!" křičel na ni zplna hrdla a sahal si na tvář.
"Prasáku jeden!!!!" oplatila mu Zer - Jin stejně hlasitě.
"O čem to mluvíš, hergot?!!!"
Zer - Jin založila ruce v bok.
"Tak milostpán neví, o čem mluvím?!!! Tak se pojď podívat!!!" hrubě ho uchopila za ruku a vtáhla vkleče do ložnice. Ukázala prstem na televizi, kde právě dohrával jeho videoklip. Michael zrudnul až za ušima.
"A co má být?! Je to jen videoklip!"
"Tak on je to jen videoklip! A to ti mám jako věřit?!!!"
Michael na ni chvíli nechápavě hleděl, poté mu to došlo.
"No promiň!!! Snad si nemyslíš, že s ní něco mám?!!"
"Ach neee! To si vůbec nemyslím!!! Vy jste jen hráli piškvorky a pak jste po sobě před kamerou lezli a hned po klapce jste zas hráli piškvorky!!!"
Přímo běsnila vzteky. Michael by byl přísahal, že kdyby měla po ruce svůj meč, klidně by mu teď ušmikla hlavu natotata. Modlil se k Bohu, aby jí nenapadlo tasit kapesní nůž. Pomalu vstal a oprášil si kolena.
"Ale zlato!! No tak, nebuď žárlivá!! Je to dobrá kamarádka, nic víc!!"
"Kecáš!! Jestli se takhle chováš ke všem kamarádkám, ty úchylnej osle, tak děkuju Bohu, že jsem ten klip viděla ještě předtím, než bych si tě nedejbože vzala!!!" prskala vzteky a rázně se rozešla směrem z ložnice. Michael v tu chvíli pochopil, co tím myslela a nyní vztek popadl pro změnu jeho. Rozběhl se ke dveřím a stačil je zabouchnout jí před obličejem - dřív, než zmizela.
Popadl ji pevně za loket, rozmáchl se a odhodil ji na postel. Dopadla na ni po zádech, vlasy jí spadly do obličeje. Překvapením vyjekla.
"Tak to ne, holčičko!! Takhle lehce to neskončíš!!" zakřičel hlasitě. Zer - Jin se však už snažila hrabat z postele zase na nohy. Přispěchal, opět ji donutil usednout a nyní ji už rukama přitlačil k jednomu sloupu, který držel nebesa.
"Tak zaprvé, už nikdy mi neříkej úchylnej osle!! Nadávat mi nebudeš! A zadruhé - když řeknu, že jsem s ní nic neměl, TAK JSEM S NÍ NIC NEMĚL!!! Jestli si o mně myslíš, že jsem takový prase, že bych s tamtou něco měl a tebe si chtěl vzít - tak mě urážíš a to já nestrpím!" křičel jí přímo do obličeje, nyní běsnil on. Zer - Jin udýchaně oddychovala a měřila si ho vyděšeným pohledem. Zdálo se, že překročila tu mez, po kterou byl vždy zaručeně slušný gentleman.
"Krom toho, kdyby o mě stála ona - mohl bych si vybrat ji … je daleko hezčí a taky milejší než ty!!" zašeptal pomstychtivě. Zer - Jin nevěřícně zalapala po dechu a vrazila mu druhou facku. Odklonil hlavu a zavřel oči. Nasál vzduch do nosu a pomalu vydechl - byl rozčilený nadoraz.
Pomalu otočil hlavu směrem k ní. Z očí mu létaly blesky.
"A mlátit mě taky nebudeš! Nesnaž se mi vzdorovat, protože mám nad tebou nadvládu!"
Posměšně si odfrkla a začala se zmítat. Měla neobyčejnou sílu, možná by se jí i podařilo vymanit se z jeho sevření, ale Michael byl ve stavu, kdy nepřemýšlel rozumně. V momentě, kdy si uvědomil, že by se mohla vysvobodit a pláchnout, vsunul v návalu přetrvávajícího vzteku ruku do jejích kalhot, neomylně zasáhl nejcitlivější místo a silně přitlačil.
Veškerá bojovnost byla tatam. Zer - Jin se překvapením zajíkla, prudce vydechla a přestala se zmítat. Toho Michael okamžitě využil, vstal a vytáhl ji na nohy. Strčil do ní, začala couvat, pak najednou narazila zády na zeď. Silně ji k ní přitlačil a sám se doslova nalepil na ni. Ruku, kterou ji dráždil v rozkroku, nechal tam, kde byla.
Opravdu chtěl být něžný a opatrný, ale její výstup ho tak zdeptal a naštval, že nemohl. Naopak - musel ji opět zkrotit. Sklonil hlavu a vyhledal její rty. Přisál se k nim - ne však něžně a mazlivě, ale dravě a požadovačně. Zer - Jin měla právě možnost okusit, co znamená překročit meze. Stála přitisknutá zády k tvrdé a chladné zdi a měla teď plnit jediný úkol - pykat. Kát se za to, že ho tak nespravedlivě obvinila. Domnívala se, že má nad ním navrch ona, že ona je tu dominantní a může si dovolit cokoli - být roztažená, náladová a ironická. Mýlila se. Michael uměl být něžný a milý, slušný a galantní - dokud jej nenaštvala. A to teď udělala. Ona ho nejen naštvala, ona ho přímo rozběsnila. Nyní měl v plánu jí ukázat, kdo je ve vztahu šéf. Třásla se - strachy i vzrušením.
Po celou dobu, co se jí myšlenky honily splašeně hlavou, plenil její rty. Kdyby bylo vše v pořádku, mohla by si dovolit provokovat a nechat ústa schválně zavřená, ale teď to bylo všechno, jen ne v pořádku. Proto rty raději poslušně otevřela. Vnikl do nich jazykem a prozkoumával každý centimetr. V momentě, kdy opustil její rty, osmělila se a tiše zakňourala:
"Prosím …"
Michael zvedl hlavu a zadíval se jí zpříma do očí. Z těch jeho stále létaly blesky - vzteku a zklamání. Zklamala ho tím, že mu nedůvěřovala. Pohled jeho očí jí drtil srdce.
"O co prosíš?!" zeptal se chladně.
"O odpuštění. A slitování! Udělala jsem chybu a chci ji odčinit, ale … nebude to bolet, prosím?"
Michael si posměšně odfrkl a zintenzivnil své počínání v jejích kalhotách. Zajíkla se a zvrátila hlavu dozadu.
"Správně by to mělo bolet, za to, cos mi teď udělala a řekla! Ale nebude! Protože vím, že tě to ve skutečnosti vzrušuje, vím také, že se ti to bude líbit … a budeš o milost prosit ještě mnohokrát!"
Zer - Jin se z očí řinuly slzy. Ponížení a vzteku smíšeného se slastí. Za normálních okolností by zde dávala najevo svou dominanci zbraní a podobné ponižující poznámky by nezanechala bez potrestání, ale teď to bylo jiné.
Michael mezitím vyndal ruku z jejích kalhot, chytil cípy trika, které měla na sobě a přetáhl jí ho přes hlavu. Nezačal však s líbáním jejího těla, prostě tričko odhodil stranou a znovu se k ní přitlačil. Neustále s ní udržoval oční kontakt, jeho pohled byl tvrdý a ostrý, její provinilý a mírně vystrašený.
Sesunul ruce níž a stáhl jí z boků kalhoty i se spodním prádlem. Sám si jen rozepnul knoflík a zip u džínů. Chytil ji za půlky a nadzvedl. Přivřela oči, čekala, co přijde. Vzápětí do ní vnikl. Tvrdě a hluboce. Do očí jí vstoupily slzy. Začal se svými dokonale přesnými přírazy. Křečovitě ho objímala okolo ramen a plakala. Hanbou a studem. Styděla se za to, co mu řekla a udělala, cítila se provinile, že mu nevěřila a sprostě ho uhodila. Ale daleko víc se styděla z jiného důvodu - cítila se býti pokořována a podrobována … a líbilo se jí to. Kousala se do rtů, jen aby nesténala. Nesnesla pomyšlení, že nad ní tak jasně vyhrál. Michael to však vycítil. Chytil ji za vlasy a zatáhl. Musela narovnat hlavu a dívat se mu zpříma do očí. Jeho oči se poněkud zklidnily a rozjasnily, ty její prozrazovaly špatně skrývanou slast.
"Řekni to!" poručil zastřeným hlasem.
"Ne!"
Tvrdý příraz. Do očí jí vnikly další slzy, nevěřícně zalapala po dechu.
"Tak to řekni! Komu patří tvoje tělo a duše?!"
"Neřeknu! Tak snadno mě nedostaneš!"
Další hluboký příraz. Nadhodil si ji v náruči a ještě víc se k ní přitlačil. Nyní do ní nejen vnikal, ale zároveň dráždil i nejcitlivější bod. To už nešlo dál vydržet. Hlasitě vzlykla a rozsténala se nahlas.
"Tak komu patříš?!"
"Tobě!!!" vykřikla mezi steny.
"Nerozumím! Komu?!"
"ACH BOŽE, TOBĚ! JEN TOBĚ!"
"KOMU?!"
"TOBĚ!" křičela nahlas. Michael ještě zintenzivnil svoje počínání a brzy oba vybuchli v gejzíru vášně. Michael ji postavil na zem a začal si zapínat kalhoty. Zer - Jin se v návalu přecitlivělosti rozplakala doopravdy - nyní smutkem a hanbou. Objímala Michaela a tiskla se k němu. Ten zprvu nedělal vůbec nic - jen stál rovný jako svíce a nechal se objímat. Po chvilce jí začal objetí oplácet.
"No tak, lásko, neplač …"
"Ach bože, Michaele, jsem taková hloupá husa!!"
"To nic! Šššš. Jen jsi žárlivá! To … to se mi líbí!" zašeptal jí do ucha. Zvedla hlavu, popotáhla a úlevně se rozesmála. Michael se také usmíval a palcem jí otíral uplakané oči.
"Řekni, qíngrén, vždy mě budeš takhle krotit?!"
"Když budeš zlobit … a hlavně když mi dáš najevo, že mi nevěříš! To pak budu trestat!"
Stydlivě se pousmála. Sklonil se a políbil ji na špičku nosu.
"Tak pojď, ty Mrs. Othello, musíš se připravit na večer!"
Usmála se. Sklonila se pro triko a zakryla si jím ňadra a dekolt. Michael ji doprovodil ke dveřím koupelny, políbil ji na spánek a nechal ji, aby se v koupelně zavřela. Když osaměl, ztěžka dosedl na postel a složil hlavu do dlaní. Přemítal, jak dlouho fyzicky vydrží krotit svou neposlušnou Zer - Jin.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Zdeňka Zdeňka | E-mail | 5. března 2015 v 21:23 | Reagovat

Bože, mam tachykardii a potřebuju doktora.  No,rozhodně se nebudou v manželství nudit. Mě to rozhodně nepohorsuje. Butme upřímné , kdo by to nechtěl zažít ,myslím s Michaelem. Musí Zer-Jin holt určit pevné hranice kam muže zajít.Skvěle napsané, gratuluji😜😜😜

2 Zuzy Zuzy | Web | 5. března 2015 v 21:56 | Reagovat

Kd by se pohoršill je vůůůůůůůL!:-) Bože, já asi nedýchala při čtení, sakra to měl grády, čekala jsem všechno, ale tohle teda NE!:-D To rozhodně hraní piškvorek nebylo.. Mike je drsoň, když chce.. No Zer-Jin se až tak nedívím, že startovala.. ta černá gazela, ho ošmatávala až dost! o a po tomto ase ani neptám, co si nechaj na svatební noc.. Pokud ho Zer-Jin nesejme mečem, nebo mu neufikne něco jinýho :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D a Miek má po krocení zžárlivé ženy! :-P Né, já jen žertovala Zer-Jin slyšíš!!!

3 Nefra Nefra | 6. března 2015 v 17:25 | Reagovat

No tedy Domi,ty snad za chvíli trumfneš i Zuzy O_O ,a to je TOP specialistka na sexy scény s Mikem :-D .Zer Jin to přehnala,ale já být na jejím místě,tak si Michaela při usmiřovačce pěkně "vychutnám" ;-)

4 hanylen hanylen | E-mail | Web | 7. března 2015 v 20:37 | Reagovat

No teda, to je vážně drsné - nejdřív Zer-Jin dá Mikovi takovou facku a pak ???... no takhle bych se taky chtěla nechat "krotit" :-D  :-). No, ale zase nejsem ten typ, který by fackoval :-D i

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama