Melody will never die. Will NEVER die.

Povídka 2015 - kapitola dvaačtyřicátá

9. března 2015 v 19:16 | MJJcreatePRODUCTION |  Povídka 2015
Kdopak se ukrývá v křoví a narušuje novomanželské štěstí ...?!


Vyšli ven do nočního ticha. Pozemky Neverlandu zahalovala neprostupná tma. Zer - Jin se otočila na Michaela s otázkou v očích - skutečně se chce v takové tmě procházet? Michael však nezaváhal, dvakrát tleskl rukama a náhle se všechny prostory rozzářily velkými lampiony, které vydávaly romanticky nazlátlé světlo. Zcela nečekaně pozemky připomínaly slavnostně osvětlený průvod. Zer - Jin šokovaně vydechla a usmála se - nedokázala uvěřit tomu, co vidí.

"To je nádhera!" vydechla. Michael se pyšně pousmál.

"Ano, zařídil jsem to dnes odpoledne. Měl jsem spoustu času a nervozita mě nutila neustále něco dělat - tak jsem zařídil tohle!"

Pohlédla mu do očí a usmála se. Uchopil její ruku do té své, políbil ji na špičky prstů a vydali se společně na novomanželskou procházku. Zer - Jin si přidržovala sukni v druhé ruce, byla dost dlouhá a rousala by ji po zemi. Představila si sebe samu, jak podniká s manželem romantickou procházku a v nestřeženém okamžiku se zaplete do sukně a bude se poroučet k zemi. V duchu se tomu zasmála.

Míjely právě jeden osvětlený cíp zahrady, když vtom zaslechli neurčitý hluk v křoví. Michael si toho sotva všiml, šel jako smyslů zbavený a neustále se usmíval. Zato Zer - Jin nepatrný šustot zaslechla zřetelně. Zastavila se na místě a nastražila uši. V tu chvíli se zastavil i Michael a zmateně se na Zer - Jin zadíval.

"Děje se něco?"

"Neslyšel jsi nic?"

"Ne. V tom hluku, co je slyšet zevnitř, se dá něco jiného zaslechnout jen velice těžko. Jen stěží můžu uvěřit tomu, že takový randál dokážou způsobit tři lidé!"

Zer - Jin trhaně pohodila hlavou, pohlédla na Michaela a lehce se pousmála. Přesto bylo vidět, že není plně soustředěná a že stále bedlivě naslouchá. Všechny hluky neznámého původu byly předmětem její nelibosti - znamenaly skryté nebezpečí.

"No tak, miláčku! To byl jen nějaký pták! Nic se neděje! Uvolni se, dnes je náš významný den!" přistoupil k ní Michael, uchopil ji za bradu a začal ji líbat. Zavřela oči a nechala se unášet - Michael měl na ni daleko větší vliv, než nějaký šramot v křoví.

Po chvíli pustil její rty a zašeptal.

"Jestlipak víš, co následuje po svatebním obřadu?"

"Svatební hostina?" zašeptala provokativně svým hlubokým hlasem. Michael naoko zvrátil oči v sloup.

"Ále! Kdopak by teď myslel na jídlo?!"

"Kdo říká, že mluvím o jídle?"

Michael vykulil oči a zarděl se. Zer - Jin ho políbila na špičku nosu.

"Odteď budeš mou hostinou už jen ty … ženáči!"

Michael zaklonil hlavu a zachechtal se.

"Tak to si dám líbit!"

Ponořil se do jejích úst, oba zavřeli oči. Náhle se šramot ozval velmi zřetelně. Zer - Jin spěšně odtrhla rty od Michaelových úst a křečovitě sevřela v dlani límec jeho saka. Upírala svůj pohled do temného křoví stojícího několik metrů od nich. Oči měla přivřené a ve tváři jí pohrával lehce nabroušený výraz. Někdo nepovolaný rušil jejich novomanželské štěstí - opovážlivec!

Michael by se za normálních okolností cítil mírně nesvůj, že mu kdosi neznámý prolézá záhony, ale v tomto momentě se soustředil pouze na výraz ve tváři své ženy. Byl nesmlouvavý a jaksi žensky nakvašený. Stála zde ve svatebních šatech, jednou rukou ho objímala kolem ramen, tiskla se k němu, v ruce žmoulala cíp jeho límce a tvářila se (sexy) nazlobeně. Nemohl se na to vynadívat a dělalo to s ním divy. Měl chuť ji sebrat a odnést někam do soukromí, ale v tom mu bránila jedna banalita - vlastně dvě - napínání v kalhotách při pohledu na Zer - Jin a jedno bizarní šramocení v křoví. Jak komické!

"Zer - Jin?" zašeptal nejistě. Zer - Jin stále bez pohnutí upírala pohled do místa, kde zaslechla hluk.

"Někdo tu je!" oplatila mu též šeptem. Pustila ho a o krok od něj ustoupila.

"Je možné, že je to jenom nějaké zvíře, lásko!"

"Ne, qíngrén, to není možné! Zvíře by nevydávalo tak pravidelný hluk!"

Řekla a pomalu se rozešla směrem k onomu místu. Michael za ní nervózně zavolal.

"A co chceš dělat?"

"Chci potrestat toho, kdo mi narušuje mou svatební noc!"

"No počkej, snad si … co to zas děláš?!"

Zer - Jin si právě vyhrnula sukni z jedné nohy. Michaelovi se naskytl pohled na podvazek na jejím stehně, mozkem mu stačil prolétnout pocit vzrušení, když vtom si uvědomil, že Zer - Jin má za podvazkem zasunutý nůž. Zalapal po dechu a přispěchal k ní.

"Co to, ježíši! Ty nosíš za podvazkem nůž?!"

Zer - Jin na něj nechápavě pohlédla.

"Ten nůž mám připravený na svatební noc!" zašeptala stoicky. Michael po celou dobu pociťoval ve svých útrobách směsici vzrušení, nervozity a šoku - ta se teď ještě prohloubila. S přimhouřenýma očima zíral na Zer - Jin.

"Na co ti budou o svatební noci nože?!"

Zer - Jin zvedla ruku, ve které nesvírala nůž, uchopila Michaela za klopu saka a odhrnula jej. Naskytl se jí pohled na dokonale připnuté šle.

"Abych přeřezala tyhle zpropadené kšandy! Nebo si myslíš, že je budu v návalu nadrženosti poklidně rozepínat, jo?!"

Michael si nervózně odkašlal a začervenal se. Zase ho převezla.

Zer - Jin se otočila a zamířila do křoví. Po cestě spílala té zpropadené dlouhé sukni a Michael se vzadu dusil potlačovaným smíchem. V momentě, kdy Zer - Jin zahrabala rukou ve křoví, vyřítila se z něj drobná malá postava. Než stačila Zer - Jin něco podniknout, vyběhla z křoví a snažila se zmizet. Jenže v popředí stál Michael, který sice neměl ani v nejmenším v úmyslu dotyčného chytat, ale zato dotyčný musel v rychlosti brzdit, aby do Michaela nenarazil. Nakonec se mu zabrzdit podařilo.

Zer - Jin se vrátila a uchopila neznámého za rameno. Michael úzkostlivě hleděl na osobu a radil své ženě.

"Neubliž mu!"

Zer - Jin povytáhla jedno obočí.

"Cožpak jsem někdy někomu ublížila?!"

"Né! Jen kdysi jsi chtěla jednoho super kluka podřezat dezertním nožíkem!"

Zer - Jin vyprskla smíchy.

"Kterého super kluka máš na mysli? Já za svůj život málem podřezala spoustu kluků!"

Michael zlověstně přivřel oči.

"Kolik kluků? Přiznej se!"

"Och! Teď už je to jedno, pane, jsem vdaná!"

"To není argument! Chci vědět, kolik jich bylo!"

"Tak ty jsi vdaná, Zer - Jin?" promluvila náhle postava zahalená v kápi. Zer - Jin při zaslechnutí toho hlasu zděšeně odtáhla ruce z ramen té osoby. O krok ucouvla a náhle se vybavily všechny momenty z minulosti.

"Limu - Baji?!" zašeptala nevěřícně. Neznámý sundal kapuci z hlavy. A opravdu - Zer - Jin stála tváří v tvář svému partneru v boji - Limu - Bajovi. Šokovaně vyjekla a přispěchala ho obejmout.

Po chvilce se od sebe odtrhli a Limu - Baj se otočil k mírně šokovanému Michaelovi. Uklonil se, Michael mu úklonu opětoval.

"Jsem tak rád, že vás vidím. Oba dva. A spolu. Musel jsem se zastavit, Zer - Jin."

"Stalo se něco, Mubaji?"

"Ne, nic. To bylo tak - před několika dny jsem byl doma a náhle jsem ucítil velmi silný atak pozitivní energie. Tvé energie, Zer - Jin!"

Zer - Jin se mírně ošila a přešla k Michaelovi. Potřebovala nyní jeho náruč jako pevný bod. Objala ho a položila si hlavu na jeho hruď. Michael si Limu - Baje pozorně prohlížel a tiskl Zer - Jin k sobě.

"O čem to mluvíš?"

"Vzpomínáš, jsi druhá polovina mého bytí! Cítím, když je ti zle nebo naopak když máš radost! Před několika dny jsi musela zažít něco velmi radostného, abych to vycítil."

Zer - Jin pohlédla vzhůru do Michaelovy tváře. Z ní mohla vyčíst zmatek.

"Ano, Michael mě požádal o ruku. Odtud zřejmě pramení ta radost!"

Limu - Baj se pousmál.

"Ano! To bude ono! Proto jsem se rozhodl přijet! Chtěl jsem vám pogratulovat a popřát štěstí!"

Michael se pojednou zapojil do rozhovoru.

"Chcete zůstat? Nechám vám připravit pokoj!"

"Och, ne, děkuji! Jsem zde jen na skok! Za ten šramot v křoví se omlouvám, my jsme zvyklí přijít bez ohlášení a tajně. Že, Zer- Jin?"

Zer - Jin se pousmála a Michaelovi uniklo:

"Ano! To tedy jste!"

Limu - Baj se uklonil a Zer - Jin k němu přistoupila. Uchopila jej za ruce a silně stiskla. Dívala se do Limu - Bajovy klidné tváře a skrz jeho oči si připomínala minulost.

"Nikdy nezapomeň, kdo jsi, Zer - Jin! Jsi jedna z nás! Jsi nejlepší a nejtalentovanější! Nejvěrnější a nejoddanější! Nenech se nikým ovlivňovat! Všechny raději smeť z cesty, nejdůležitější jsi ty a tvoje štěstí! A co je tvoje největší štěstí?"

"Michael!" zahuhlala Zer - Jin s očima plnýma slz.

"Správně! Ochraňuj ho! Nenech ho strádat!"

"Zůstaň, Limu - Baji, alespoň pár dní!" žadonila. "Ano, zůstaňte!" přidal se Michael tiše.

"Ne, děkuji, ale nejde to. Mám povinnosti jinde. Ty víš, Zer - Jin, že kdykoli mne budeš potřebovat, přiletím jako blesk! Vždy budeš druhá polovina mého srdce!"

Zer - Jin stiskla víčka a slzy jí skanuly na tvář. Michael k ní přispěchal a přitiskl ji k sobě.

"Máte ohromné štěstí, příteli, že jste ji získal! Několik mužů se snažilo získat její srdce - marně! Jste šťastný muž! A nyní se vám klaním, musím už jít!" prohlásil hlasitě a zmizel ve tmě. Nebylo slyšet nic. Ani hluk při přelézání zdi, ani otevírání brány - nic. Bylo to, jakoby se na místě vypařil. Michael se nervózně ošil.

Zer - Jin si otřela mokré tváře a zvedla hlavu. Dívala se oddaně na Michaela. Ten jí pohled oplácel - po chvíli zašeptal:

"Kde jsme to skončili?"

"U toho, že mám nůž!" pronesla svůdně.

"Ach ano! Připravený na svatební noc!" protáhl provokativně, uchopil ji do náruče a odnášel do zahradního domku.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Zdeňka Zdeňka | E-mail | 11. března 2015 v 11:11 | Reagovat

Je to je krásný, jak je Zer-Jin vždycky pripravena. Nůž za podvazkem, to je vážně    dobrý 👍.Je hezký jaký mají vztah s Limu- Bajem, jen aby nám Mike nezačal trošku žárlit. Tak honem do zahradního domku, ať kšandy lítají. 😀😀😀😀😀

2 Zuzy Zuzy | Web | 11. března 2015 v 14:19 | Reagovat

Bože já se bála toho šramotu, ale Limu-Baji, no tak když vycítil "vlny" které Zer-Jin vysílala, nváhal a šel jí popřát štěstí, něco mi říká, že to někdy bude i obráceně, že přispěchá na pomoc, až to nebude tak pozitivní. No a Zer-Jin na to KONEČNĚ přišla!! .... :-D
Ten nůž mám připravený na svatební noc..no já zas na Mika utogen na přezky :D  :D  :D Tk jak jsem nyla nas.. štvaná na toho kdo tam šramotí v křoví, tak teď se těším. až Ze-Jin použije nůž a na Mikovi to všechno rozpárá... :-D

3 hanylen hanylen | E-mail | Web | 12. března 2015 v 21:46 | Reagovat

Skvělá kapitola, perfektní! Tak ti dva se vážně nudit nebudou :-D. Nůž na šle - škoda že není ve tmě vidět, jak se Michael červená :D Navíc pěkně napínavé, až sem měla chvilkama husí kůži ???  :-D A on to Limu-Baj.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama