Melody will never die. Will NEVER die.

Povídka 2015 - kapitola sedmačtyřicátá

27. března 2015 v 20:45 | MJJcreatePRODUCTION |  Povídka 2015
Zvíře Joseph versus nezkrotná (Angelika) Zer - Jin ...V jídelně se všichni řádně rozesadili kolem stolu. Joseph v čele, Katherine po jeho pravici a jejich děti tak, jak je to právě napadlo. Podávala se lehká večeře, u té se naštěstí příliš nemluvilo. Pak se ale podávala káva, Michael odmítl a Zer - Jin proto přistoupila ke skříňce, ve které měla uschované bylinky a vyndala z ní jeden z měšců. Katherine její počínání sledovala s velkým zájmem.
"Co v tom máš, drahá?" optala se tiše.
"Byliny. Konkrétně toto je Dao Chi Wan - Zdolání Ohnivé soutěsky, je dobrý k navození spánku. Vařím z toho Michaelovi čaj, lépe se mu po něm spí."
Katherine se na dívku hřejivě usmála. Zer - Jin vyndala ze sáčku několik snítek rostliny a spařila je horkou vodou. Přidala cukr a chuť zvýraznila několika kapkami citronové šťávy.
"Sledovala jsem vás s Michaelem při večeři. Neustále jste si něco šeptali a drželi se za ruce. Miluješ ho?" optala se Katherine bez skrupulí. Zer - Jin se na ni obrátila s úsměvem.
"Víc, než svůj život!" zašeptala. Katherine se na ni zářivě usmála. Zer - Jin vyšla z kuchyně s kalíškem v ruce. Z kalíšku se kouřilo. Přešla k Michaelovi a podala mu jej. Převzal ho od ní a lehce upil. Usmál se na svou ženu - ano, chutná mi to!
"Ty se nejmenuješ Sistine, že ne?!" zeptala se náhle Janet. Zer - Jin povytáhla jedno obočí a Michael opět jemně přikývl - můžeš, i tohle ví!
Zer - Jin vstala a jemně se na Janet usmála.
"Ale ano, jistěže se tak jmenuji! Jen se mi říká jinak."
"A jak?" zeptali se Jermaine a Marlon unisono.
"Zer - Jin … říká se mi tak už celých dlouhých deset let!" Oba bratři zahvízdali - byli právě ve svém životě fyzicky nejblíže tradicím čínské kultury, o kterých dodnes pouze četli v knihách.
"Mít občanské jméno a nechat si říkat takhle zkomoleně! Směšně!" odfrkl si Joseph v čele stolu. Zer - Jin se ohlédla a spočinula na něm pohledem. V jejím obličeji se nepohnul jediný sval - domnívala se, že oplývá schopností dovést člověka k depresi a jde z něj hrůza - avšak jeho dosavadní snahy o urážení byly tak ubohé, že měla co dělat, aby se nerozesmála. Janet neustále hleděla na Zer - Jininu halenu.
"Promiň. Neustále zírám na tu halenku! Moc se mi líbí!" sklopila Janet stydlivě zrak - takto to uměl jedině Michael.
"Ale to je snadná pomoc! Mám jich nahoře několik. Klidně ti nějakou dám!"
Janet se rozzářily oči. Pohlédla na Katherine.
"Můžu, mami?"
"No, pokud to Sisi nebude příliš obtěžovat …"
"Ale naprosto ne!" prohodila Zer - Jin, vstala a vydala se do ložnice. Po cestě zavadila pohledem o Michaela. Jeho oči se usmívaly a dmuly pýchou. V půli cesty ji zastavil panovačný hlas.
"Když jste z Číny, umíte nějaká ta jejich bojová umění?! Myslím, že jste na to moc malá, abyste něco takového zvládla!" volal za ní Joseph. Zer - Jin jemně stočila pohled k Michaelovi, který se tvářil kromobyčejně nazlobeně. Jemně zvedla do vzduchu dva prsty - takto se chová druhý typ lidí.
Velmi pomalu a beze spěchu došla do ložnice, z kufru vytáhla jednu ze svých hakami halen a stejně rozvážně se vrátila zpět do jídelny. Všichni okamžitě stočili pohled na ni. Janet přímo hořela nedočkavostí.
"Tak tady to je!" prohodila Zer - Jin hlubokým hlasem a podávala oděv Janet. Ta vyskočila ze židle na nohy a okamžitě do rukou halenu uchvátila. Oči jí zářily štěstím.
"Děkuju mockrát! Ta je bezvadná!"
"Ne že se teď budeš vydávat za Číňanku, Janet!" popichoval sestru Jackie. Janet jen mávla rukou a zasmála se.
"Povězte nám, Sisi, jaké je to vyrůstat v zemi, kde se pěstuje tak tradiční kultura?" otázala se se zájmem Rebbie. Zer - Jin k ní stočila pohled. Musela se nakrátko zamyslet - chtěla si dát na odpovědi záležet.
"Je to … osvobozující! Ve skutečnosti se zabýváte jen omezeným počtem činností a na nic jiného vám nezbývá čas. A tím pádem se daným věcem věnujete s veškerou vervou, a pokud máte štěstí, tak v některé z činností vynikáte."
Rebbie zamyšleně přikývla. V tu chvíli se do rozhovoru zapojil Jermaine.
"A v čem vynikáte vy, smím-li vědět?"
Zer - Jin se otočila směrem k němu. Nezdála se vyvedená z míry ani nervózní z přemíry otázek - byla zvyklá odpovídat na tyto otázky. Lidé byli od nepaměti velmi zvědaví, když se zmínila odkud je a co dělá. I Michael byl kdysi na výsost překvapený.
"Jsem odbornice na bojové umění Wuhan. Krom toho se celkem dobře vyznám v bylinách a spolehlivě znám neskrytější zákoutí lidského těla."
"Nejen že se celkem vyzná! Je geniální!" podotkl Michael s úsměvem. Zer - Jin se jemně zapýřila.
"Odbornice na bojové umění?" otázal se Jermaine s respektem v hlase a mírně bojácně. "V čem spočívá?"
"Umím zacházet s noži, s mečem i bojovat zblízka."
Jermaine hvízdl. V tom okamžiku se do rozhovoru zapojil Joseph.
"To bych teda rád viděl! Holka a meč, to jde dohromady jako židle a sáně!"
"Josephe …" ozvala se Katherine tiše.
"Nech mě být! Jen ať nám to ukáže! Osobně si stejně myslím, že na tom nic není! Taky se vyznám ve zbraních! Tak šup, ukažte nám ten svůj meč! Teda - jestli vůbec nějaký existuje!"
Zer - Jin na něj chvíli hleděla a v koutcích úst jí pohrával pohrdlivý úsměv. Poté se otočila a namířila své kroky ke komodě ve vstupní hale. K té, nad jejíž klenbou měla zavěšený Sokolí let. Po cestě kradmo pohlédla na Michaela a ukázala mu tři prsty - třetí typ.
Natáhla se a z hřebíčků sňala svůj meč v pochvě. Došla s ním do jídelny a položila jej na jídelní stůl, schválně na té straně nejdál od Josepha.
"Tak zde je!" pronesla temně a odstrčila jej od sebe. Meč se lehce sklouznul po desce stolu a přistál na milimetr přesně u Josephovy levé ruky, kterou měl ležérně položenou na stole. Všichni okolo stolu překvapením vydechli. Nebyli právě mistři v oboru, ale byli natolik inteligentní, aby si spočítali, že stačilo do meče strčit o trochu víc a už by narazil do jeho ruky. Kdyby byl navíc vyjmutý z pochvy, mohl by Josepha dokonce ošklivě zranit. Ale pro Zer - Jin neexistovalo žádné "kdyby" ani "stačil by kousek". Ona dělala vše s naprostou přesností.
Joseph se na meč chvíli zamračeně díval, pak jej uchopil do rukou. Zer - Jin v tu chvíli připadaly jeho ruce jako nečisté pracky, co se barbarsky sápou po tom skvostném uměleckém díle. Zhluboka se nadechla a přešla k Michaelovi. Potřebovala jej nyní pevně chytit za ruku a dodat si tím psychické síly. Když totiž někdo šmatlal po jejím drahocenném meči, byla vždy jen maličký kousek od brutálního výjevu. Michael pevně stiskl její ruku, kterou mu podala. Dodával jí síly. Druhou ruku položila na jeho rameno. Vzhlédl k ní a jemně se usmál - vydrž, za chvíli ho to přestane bavit.
Ale jí nezajímalo nějaké "za chvíli". On právě ignorantsky vysunul meč z pochvy a celý ho omatlával svýma mastnýma rukama! Zer - Jin se dělaly před očima mžitky. Viděla nyní samu sebe před necelým rokem, jak v tichosti a posvátném klidu své školy vlastnoručně vykládala jílec meče drahými kameny. A teď tu nádheru někdo znesvěcuje svými hrubými pařáty!
Joseph naštěstí právě meč položil zpět na stůl a pronesl:
"Není zlý! Ale já vlastním taky jeden! Dal jsem ho Michaelovi, aby jím vyzdobil svou kuchyň!" odvalil se do kuchyně a během chvíle byl zpět a v ruce třímal cosi, co na první pohled vypadalo na levnou napodobeninu. Ano, všimla si něčeho takového v jejich kuchyni, ale nevěnovala takové atrapě pozornost. Joseph však byl na ni očividně hrdý, vysunul meč z pochvy a začal jej chválit. Všichni okolo stolu byli nesmírně zamlklí, jen pozorovali, co se tu odehrává.
Zer - Jin popošla ke komodě, v jedné zásuvky vyndala malý hadřík a lahvičku s jakousi tekutinou. Namočila v ní hadřík a přistoupila k Sokolímu letu. Omyla jím čepel i jílec, za chvíli se opět leskl jako nový. Joseph právě dokončil pění chvály na svou hliníkovo - mosaznou napodobeninu.
"Dokázala byste něco s tím vaším párátkem proti mému skvostu?!" optal se nadřazeně. Zer- Jin v duchu nevěřícně vybuchla smíchy. Neměla už dál náladu na toto ubohé špičkování, proto samolibě odvětila.
"Ale jistě! Nezlobte se na mne za mou troufalost, ale můj meč by tu vaši napodobeninu přesekl vejpůl!"
Jeseph se začal zlomyslně smát. Zaklonil se na židli, otevřel dokořán ústa a přímo řičel smíchy. Všichni okolo stolu se ošívali. Zer - Jin se otočila na Michaela. Ten se tvářil znechuceně, opovržlivě a provinile - já ti říkal, že je takový!
Zer - Jin už toho měla právě dost. Bylo načase tuto ubohou maškarádu ukončit. Ve zlomku sekundy tasila z pochvy svůj Sokolí let, který čepelí namířila proti hliníkové atrapě. Čepel Zer - Jinina meče projela čepelí napodobeniny jako máslem. Než se Joseph stačil vzpamatovat, seděl na židli a v obou rukách držel části věci, kterou ještě před chvílí vychvaloval do nebe.
Katherine se tvářila prazvláštně - něco mezi škodolibou radostí a vystrašením. Michaelovi sourozenci zajásali a zatleskali. Michael skryl obličej za Jermainova záda a vybuchl tiše v smích. Jen Joseph se tvářil vykolejeně a velmi rozzlobeně. Zer - Jin zachovávala stoický klid.
"Co jste to udělala, kruci?!"
"Jen jsem měla pravdu!"
Joseph prudce vstal a vztekle odhodil obě půlky atrapy na stůl. Popošel směrem ke dveřím, změřil si Zer - Jin nakvašeným pohledem a panovačně nakázal:
"Jdeme domů! Už toho tady mám akorát dost!"
Všichni se začali poslušně zvedat. Michaelovi sourozenci poplácali Zer - Jin po zádech, ta se však nezasmála. Stála rovná jako svíce a hutný pocit vzteku plnil její útroby. Po chvilce se vzpamatovala a popošla směrem ke Katherine.
"Moc se omlouvám. Já jen …"
"Neomlouvej se, holčičko! Je to pruďas a despota, co naděláme! Není to s ním jednoduché, ale každý den věřím, že není tak špatný …" Zer - Jin poslouchala Katherine jen napůl ucha. Právě pozorovala Josepha, který spočinul pohledem na Michaelovi.
Michael se celou dobu za Jermainovými zády potutelně usmíval, ale to, zdá se, neměl dělat. Joseph to zaregistroval a to jen přililo oleje do ohně jeho nabroušené nálady. Prudce se rozběhl k Michaelovi s napřaženou pravicí.
"A čemu se směješ ty, co?!! Já ti takovou vrazím!!!" Jenže k tomu se nedostal. Zer - Jin si vše v mozku přehrála ve zrychleném záběru a stačila jednat okamžitě. Než Joseph doběhl k Michaelovi, vytáhla Sokolí let z pochvy, rozmáchla se jím a přiložila čepel k Josephovu krku. Všichni poděšeně vykřikli a odběhli od místa dění. Michael prudce vstal a popošel k Zer - Jin. Uchopil ji za ramena a do ucha jí varovně zašeptal.
"Ne lásko! On za to nestojí!"
Joseph nevěděl, co dělat. Nasupeně zíral na Zer - Jin, svá prasečí očka kulil na meč a ruce měl polozvednuté do prostoru. Přerývaně oddychoval.
"Myslím, že jste docela nepochopil, o co tu jde!" zamumlala Zer - Jin výhružně. Michael uchopil svou ženu pevněji za ramena. Zer - Jin se domnívala, že si prostě od Josepha odtáhne pryč, ale neudělal to. Chvilku přemítala, zda by ji nemohl držet okolo ramen prostě proto, aby jí dodal síly.
"Mě nejde o vás … otče! Naprosto mi na vás nezáleží a vaše ubohé snahy zahnat mě do kouta mě nechávají klidnou! Nikdy jsem nebyla samolibá, ale dnes jsem se na vlastní kůži přesvědčila, že na mně zkrátka nemáte! A na Michaela také ne! Nesaháte mu ani po kotníky, díkybohu, že není po vás!"
Joseph pohoršeně zachrochtal. Už už by se byl po Zer - Jin nasupeně vrhl, ale zkrátka nemohl. Zer - Jin držela meč velmi zkušeně v rukou a jeho ostrá čepel mu přitlačovala krční tepnu. Navíc se ta opovážlivá děvka tvářila nanejvýš chladně a přísně a on nemohl jinak, než si přiznat, že je právě v tuto chvíli asi nejblíže smrti, jak kdy za svého života byl. K čertu s tím!!
"A myslím, že aby se tyto trapné situace víckrát neopakovaly, je důležité, abyste si uvědomil jednu zásadní věc - mě záleží jedině na Michaelovi! NA MÉM MUŽI! Ano, slyšíte dobře!! Na mém muži! Pouze jeho názory, pocity a prosby jsou pro mne rozhodující a já nenechám nikoho, NIKOHO, aby mu ubližoval!"
Joseph neodpověděl. Zer - Jin si jej chvíli měřila opovržlivým pohledem, poté se stáhla. Odtáhla meč od Josephova krku a velmi zkušeně jej zasunula zpět do pochvy. Poté se otočila, vztekle odhodila meč na stůl a odběhla do kuchyně. Byla silně vyvedená z rovnováhy a potřebovala být na okamžik sama.
Předpokládala, že se teď Michael začne o překot omlouvat za její chování, ale nestalo se tak. Chvíli bylo v hale dusné ticho, poté se ozval Michaelův hlas - velmi přísný.
"To samé platí i u mne. Zklamal jsi mne dnes svým výstupem, Josephe! A vy všichni také - tváříte se, jakoby se nic nedělo! Ano, Zer - Jin je už tři týdny mojí ženou! Kdybyste se o mě více zajímali, možná byste to věděli! Tebe do toho nepočítám, mami! To, co se dnes zde stalo, bylo nevyhnutelné a já stojím za Zer - Jin. Stála při mne v době, kdy vy jste trčeli bůhví kde. Zachránila mi de facto několikrát život! Nyní chci, abyste odešli. V tichosti a bez humbuku. Zavoláme si!"
Zer - Jin stála opřená o kuchyňskou linku a srdce jí divoce bušilo. Chvíli bylo slyšet šoupání nohou, jak se všichni sborově rozešli ke dveřím, poté bylo slyšet zabouchnutí. Michael po chvíli přišel do kuchyně. Zer - Jin k němu stála otočená zády. Michael se opřel o obrubeň a čekal. Tvářil se přísně a láskyplně zároveň, ale to Zer - Jin nemohla vidět.
"Omlouvám se …" hlesla po chvíli. Její hlas zněl unaveně a zdrceně. Přistoupil k ní blíž.
"Za co se omlouváš?"
"Za ten výstup před chvílí!"
Mlčel.
"Já … chtěla jsem se držet zpátky, ale koledoval si. Běžel k tobě a jistě by ti jednu vrazil."
"Jsem zvyklý, Zer - JIn …"
"Ale já ne!! Rozumíš?! Já ne! Nedovolím to! Nebudu tomu jen tak přihlížet!! Když jsem byla na škole, sbili mě mnohokrát a vždycky tomu okolí jenom přihlíželo!! Já nebudu taková! Nebudou ti ubližovat!! NEBUDOU!!" křičela hystericky a z očí se jí řinuly slzy. Vztekle mlátila pěstmi do linky.
Přistoupil k ní a objal ji zezadu. Chvěla se.
"Ale no tak! Je to v pořádku! Zasloužil si to! Jsem na tebe nesmírně hrdý, Zer - Jin!"
Nevěřícně k němu stočila hlavu.
"Cože?!"
"No ano! Doslova se zalykám pýchou, jak skvělou holku mi Bůh seslal!"
Začala se náhle z plných plic smát. Otočila se k němu celá a vyčerpaně ho objala. Jakoby se do jeho náruče zhroutila - několikatýdenní stres z ní vysál veškerou energii. Mírně poklesnul v kolenou, aby ji mohl lépe zachytit, rukou jí starostlivě položil na čelo. V duchu nadával Josephovi, který vždy vše pokazí už jen svou přítomností.
"Jsi v pořádku?!" ptal se starostlivě. Ještě chvíli na něm visela, poté se namáhavě narovnala.
"Jistě!"
"Určitě?! Pojď, půjdeš si lehnout! Nevypadáš dobře!" Otočila se zpět ke kuchyňské lince, uchopila do ruky sklenku a natočila do ní vody. Zhluboka se napila, pak rezolutně zavrtěla hlavou.
"V žádném případě! Něco jsi mi slíbil, než přišli!" Zmateně přemítal. Poté se v jeho očích zračilo poznání a mírně se pousmál.
"Ach ano! Noční koupel v bazénu! Myslel jsem, že jsi na to zapomněla!"
"Jak bych mohla?!" protáhla naoko ublíženě. Zvedla ruce a prudce do něj strčila. Nečekal to a šokovaně se sesunul na nejbližší židli.
"Máš babu! Chyť si mně!" vyhrkla a ladně vyběhla z kuchyně. Zachechtal se a vydal se za ní.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Zuzy Zuzy | Web | 28. března 2015 v 18:52 | Reagovat

Dost dobrý, Joseph mohl mít kratší "pasteky" ) ruce:D  Jako  představa, že Sokolí let, nedá zahálet a Josephova hlava se začne kutálet, mě celkem shladila žáhu!! :-) Prostě Zer-Jin, se předvedla ve své přirozenosti a navíc zjednala respekt, od těď bude Joseph před ní i Mikem chodit v v předklonu :D I když sjí to vyvedlo s Míry, Mika zdá se ne! ak se těším na hrádky v bazénu, za svitu luny ;-)

2 hanylen hanylen | E-mail | Web | 29. března 2015 v 0:02 | Reagovat

Tak tohle se četlo skvěle. Joseph dostal pěkně zavyučenou. Jen ta představa toho jeho obličeje, když mu Zer-Jin "zrušila" tu jeho atrapu (myslím meč) :-D. Doufám, že dlouhou dobu se předvádět nebude :D. Ale teď to chce odreagování, no jak jinak :-P  ;-)

3 Zuzy Zuzy | Web | 29. března 2015 v 11:40 | Reagovat

[2]: Hani, měla Zer-Jin zrušit atrapu celou - Joseph je ta atrapa a otrapa, stačilo málo, mě se líbilo, jak se ho celá rodina ani nezastala, nejevila žádné obavy o něj ! :-D jo, jo, asi ho maj moc "rádi" 8-)

4 Nikola Nikola | 29. března 2015 v 15:20 | Reagovat

Ahoj Domi, četla jsem ten článek o tvém novém blogu - je fajn, nakoukla jsem. :-)
Můj blog, už by byl smazaný po jeho třetích "narozeninách" - mnoho toho zažil, včetně mojí školy a intru, což vlastně způsobilo, že jsem neměla čas, zvolnila jsem tempo, které se mi nedaří zase zrychlit dodnes - ale nechala jsem se přemluvit - blog zůstal a já to nějak zvládala... Loni měl na mále - už by nebyl, tentokrát definitivně, kdybych se zase nenechala přemluvit - tentokrát si říkám, zda jsem neudělala chybu :-?, vzhledem k okolnostem, které mě k tomu rozhodnutí dohnaly... Můj blog zažil za poslední rok mnoho nepěkného, ale nejvíc se to podepsalo na mně. Mám mnoho důvodů, proč si konec s tímto a případný začátek s novým blogem nechat v záloze, na druhou stranu, jsem si na to, že do něj píšu už tak zvykla, že nemám sílu to udělat, ale kdybych to udělala, svět by se nezbořil...
Deníček moderního fotka, který tě k tvému blogu inspiroval, jsem sice nečetla, ale jelikož vyšel i v knižní podobě, ráda bych si ho koupila, až budu mít cestu - musí to být vtipné a hlavně s ohledem na to, že ji píše muž i zajímavé čtení :D. Než si ji koupím, zatím si v klidu dočtu Zámek Franze Kafky - začala jsem v pátek - čte se to tak dobře, že to asi dočtu v rekordním čase. :D
Jinak se těším na další překlad knihy - je to velmi zajímavé čtení. A samozřejmě i na další kapitolu povídky - díky, že jsi změnila styl povídek, kde je Michael hlavní postava - píšeš zajímavým způsobem a pojala jsi to jinak - líp - než co jsem zatím četla. :-)

5 mjjcreateproduction mjjcreateproduction | 29. března 2015 v 16:00 | Reagovat

[4]: Děkuju mockrát za uznání a pochvalu, moc si toho cením :-) ano, máš pravdu, jakmile člověk založí blog, stává se z toho něco zavazujícího (samozřejmě, pokud jej aspoň někdo navštěvuje). I já mám někdy pocit, že "už je čas, MUSÍM na blog něco vložit", ale baví mě to, Michael je hnací motor :-) Deníček moderního fotra je skvělé čtení, velmi vtipné :-) včera jsem založila nový blog z jakéhosi momentálního popudu, ale nějak se mi v něm nechce pokračovat, asi to ukončím - a to nemluvím o tom, že si článek přečetli lidi ze školy a pořádně mě sepsuli :-D ne že by na tom záleželo :-D ještě jednou děkuju, další kus překladu bych měla vložit zítra :-)

6 Nikola Nikola | 29. března 2015 v 17:13 | Reagovat

[5]: Můj blog - se vším, co v něm je - už je mou součástí. Bez ohledu na to, jak zklamaná za poslední rok jsem, bych řekla, že NEZBYTNOU, ač se toho slova trochu bojím. :D Že někdy MUSÍM něco přidat, to si taky říkám, ale stává se, že nevím, CO, a to je problém. No ale právě - Michael - s ním to začalo - ale on by rozhodně NEBYL důvod konce. Jediné, co mě ještě drží na té samé adrese je, že jsem si blog založila ráda a taky to, že jeho první čtenáři, byli skvělí lidé - v mém a tvém věku. To jediné a to, že to bylo kdysi lepší než dnes, mě tam ještě drží. :-)
Deníček si přečtu - samotnou by mě to zajímalo. A s tvým blogem - ono je někdy těžké, vést dva. Jeden stačí bohatě - tedy mně určitě. :-)
No, zítra jsem pryč - mám nepříjemné vyřizování, ale hned jak se sem dostanu, tak si zase počtu. To já totiž ráda, jak už se o mně asi všeobecně ví. :D A není zač, já vždycky ráda pochválím, když je co chválit - je to hrozně hezká a příjemná změna. Jen já sama to nedělám, mám pocit, že v šesté, už bych se jen opakovala, o páté nemluvím, protože tam mám zase pocit, že to mohlo být lepší - není podle mých představ v konečném výsledku, ale to konec konců není v konečné fázi nic z toho, co jsem napsala. :D Nebo jak co, ale nikdy ne úplně podle toho, jak jsem původně chtěla.

7 mjjcreateproduction mjjcreateproduction | 29. března 2015 v 18:22 | Reagovat

[6]: Máš pravdu, jeden blog bohatě stačí, navíc jsem ho založila teprve na konci ledna, takže je velmi mladý. P.S. Dala bys mi adresu svého blogu? Ráda bych na něj koukla. Děkuju :-)

8 hanylen hanylen | E-mail | Web | 29. března 2015 v 19:29 | Reagovat

Domi, tvůj článek jsem si také přečetla, chtěla jsem napsat komentář, ale nějak se mi to nepovedlo. Mezitím blog zmizel. Je to skvělý článek, a jen jedno... jsem ráda, že nejsem na vejšce ;-)  :-D

9 mjjcreateproduction mjjcreateproduction | 29. března 2015 v 19:40 | Reagovat

[8]: No Hani, děkuji mockrát, že se ti to líbilo, ale uvědomila jsem si, že zakládat kvůli tomu nový blog je zbytečné. Hodím to sem do nové rubriky a kdo bude mít chuť, ať okomentuje ... a zkritizuje (což se mi stalo :-D na fb mi "šprťáci" psali, že jsem neměla chodit na vysokou, když mám takový názor :-D).

10 CrbnImmert CrbnImmert | E-mail | Web | 21. září 2017 v 6:14 | Reagovat

bad check to a mississippi payday loan - http://personalnerloan.org/ free debt advice <a href=http://personalnerloan.org/>find personal loan</a> ’

11 BbecEssern BbecEssern | E-mail | Web | 21. září 2017 v 20:33 | Reagovat

payday loan in
<a href="http://paydayvax.org/">cash advance</a>
quick and easy payday loan
<a href="http://paydayvax.org/">fast cash loans</a> ’

12 Blopadmill Blopadmill | E-mail | Web | 22. září 2017 v 3:58 | Reagovat

open bank account online
<a href="http://loansvtna.org/">online payday loans</a>
a faxless payday loan
<a href=http://loansvtna.org/>payday loans near me</a> ’

13 Vffgzoori Vffgzoori | E-mail | Web | 22. září 2017 v 19:46 | Reagovat

cheap cialis professional
<a href="http://cialisivndh.com/">buy cialis</a>
generic cialis overnight
<a href=http://cialisivndh.com/>cheap cialis</a> ’

14 Fvvsexperi Fvvsexperi | E-mail | Web | 22. září 2017 v 20:29 | Reagovat

buy cialis professional
<a href="http://cialisoanzb.com/">generic cialis</a>
online cialis
<a href="http://cialisoanzb.com/">cialis generic</a> ’

15 ScrbOriext ScrbOriext | E-mail | Web | 23. září 2017 v 3:41 | Reagovat

cialis soft tabs
<a href="http://cialisofkl.com/">cialis</a>
cialis uk pharmacy
<a href=http://cialisofkl.com/>generic cialis</a> ’

16 Vqvqzoori Vqvqzoori | E-mail | Web | 24. září 2017 v 11:57 | Reagovat

cialis free trial canada
<a href="http://gawcialis.com/">cialis online</a>
cialis generique
<a href=http://gawcialis.com/>generic cialis</a> ’

17 Fsvexperi Fsvexperi | E-mail | Web | 24. září 2017 v 12:29 | Reagovat

cialis professional vs cialis
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a>
generic cialis overnight
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a> ’

18 Lewfhitaro Lewfhitaro | E-mail | Web | 25. září 2017 v 13:23 | Reagovat

cheap herbal viagra
<a href="https://viagrawasdc.com/">viagra online</a>
viagra and women
<a href="https://viagrawasdc.com/">viagra</a> ’

19 Ikmeadmill Ikmeadmill | E-mail | Web | 28. září 2017 v 17:13 | Reagovat

get out debt
<a href="https://paydayrvjlo.com/">bad credit payday loans</a>
cash payday loans
<a href=https://paydayrvjlo.com/>loans payday</a> ’

20 FvthsEssern FvthsEssern | E-mail | Web | 28. září 2017 v 17:13 | Reagovat

applying for a payday loan
<a href="https://cashrvyn.com/">payday advances</a>
payday loan company
<a href="https://cashrvyn.com/">payday loans</a> ’

21 FebbEssern FebbEssern | E-mail | Web | 30. září 2017 v 13:17 | Reagovat

bad credit payday loan lenders
<a href="https://paydaykmae.com">payday loans</a>
az payday loan laws
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance america</a> ’

22 vwqeaccepe vwqeaccepe | E-mail | Web | 30. září 2017 v 16:53 | Reagovat

one hour payday loan
<a href="https://installmentloanvelam.com">bad credit installment loans</a>
fast online loans
<a href=https://installmentloanvelam.com>installment loans bad credit</a> ’

23 Muntritaro Muntritaro | E-mail | Web | 3. října 2017 v 16:17 | Reagovat

cheap generic viagra online
<a href="http://sexviagen.com/">viagra online</a>
sample viagra
<a href="http://sexviagen.com/">generic viagra</a> ’

24 Lebweeagers Lebweeagers | E-mail | Web | 7. října 2017 v 2:50 | Reagovat

quick cash loans - https://paydayloansrvhj.com/
24 hour payday loans online <a href=https://paydayloansrvhj.com/>payday cash loan</a> ’

25 KennethTag KennethTag | E-mail | Web | 5. srpna 2018 v 19:14 | Reagovat

wh0cd1825105 <a href=http://levaquin.us.org/>levaquin</a>

26 Aaronmem Aaronmem | E-mail | Web | 7. srpna 2018 v 17:02 | Reagovat

wh0cd1825105 <a href=http://albuterolcheapdelivery.us.com/>albuterol without a prescription</a>

27 Aaronmem Aaronmem | E-mail | Web | 19. srpna 2018 v 12:44 | Reagovat

wh0cd1825105 <a href=http://bupropion.us.org/>BUPROPION</a>

28 KennethTag KennethTag | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 14:12 | Reagovat

wh0cd1825105 <a href=http://albuterolcheapdelivery.us.com/>buy albuterol inhaler</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama