Melody will never die. Will NEVER die.

Povídka 2015 - kapitola jedenapadesátá

22. dubna 2015 v 20:04 | MJJcreatePRODUCTION |  Povídka 2015

DOES ZER - JIN KNOW EVERYTHING OR NOT?!
Zer - Jin se právě pohybovala několik set metrů od Neverlandu. Zimomřivě si k tělu tiskla lehký jarní kabátek, kterým se prve oděla. Nepřemýšlela a prostě z věšáku stáhla první věc, která jí přišla pod ruku. K její smůle to byl právě tenhle krátký kabátek, ve kterém se teď třásla zimou … a pláčem. Vyběhla naštvaně z domu, prudce přelezla zeď a vydala se neznámo kam. Hlavně pryč! Daleko od tohohle doupěte, kde ji její manžel tak krutě pošpinil. Plakala a plakala … a uvědomovala si, že pláče především proto, jak se zachovala ona. Ano, byl k ní hnusný a nespravedlivý, ale až potom, co se k němu chovala tak … tak … debilně! Někdy se chováš jak kráva, nadávala si Zer - Jin v duchu.

Stočila své kroky k silnici, ani se nerozhlédla a vydala se napříč. Náhle zaslechla kvílení gum, a když se ohlédla, spatřila malou dodávku, co se zastavila pár metrů před jejíma nohama. Nemohla dobře vidět, kdo sedí uvnitř, byla tma a ona byla uřvaná, ale určitě to nebyl nikdo dobře naladěný. Naopak se ten řidič vyklonil z okýnka a zařval na ni:

"Kam čučíš, blbko?!"

Trhla sebou a přidala do kroku. Uchopila cípy límce svého kabátu a stáhla si je více do obličeje. Dnes neměla náladu s někým se přít. Navíc, v poslední době z většiny hádek vycházela jako špatná ona. Došla až k zídce sousedního domu a opřela se o ni. Vydechla a od úst jí odletěla pára. Byla jí neskutečná zima. Ale domů se vrátit nechtěla.

Pročpak ne, Zer - Jin?! Musela by ses omlouvat?! Posměšný hlásek v její hlavě kupodivu zněl jako Mistrův hlas. Pohodila hlavou a rozhlédla se. Kruci, od Neverlandu jsem ale fakt daleko.

Vrať se, Zer - Jin a nes následky svých činů! Nabádal ji Mistrův hlas. NE! Vykřikla nahlas. BYL NA MĚ HNUSNÝ!

Ale proč, Zer - Jin?! Kvůli květinám s trny?! Posměšně si odfrkla. Chtěla si myslet, že to vyzněla trapně právě Mistrova věta, kterou zaslechla hluboko ve své hlavě, ale uvědomila si, že prvopočátkem byla trapnost toho úkolu, který si vymyslela. Bouchla se dlaní do čela. KRÁVO! Nadávala si.

Vrať se, Zer - Jin a odčiň! Hlásek slábl. Přesto se Zer - Jin odlepila od zídky a šouravým krokem se vracela zpět. Za zlé skutky je třeba pykat. A Michael byl všelijaký, ale nikdy nebyl pomstychtivý a zrádný. Vyslechne ji. Pochopí to. Odpustí ji! Nebuď si tak jistá, Zer - Jin, tentokrát to bylo přes čáru! Zas ten protivný hlas. ZMLKNI! Rozkázala mu nakvašeně.

Domů se vrátila zcela potmě. Byla hluboce zamyšlená a tak si ani neuvědomila, že dveře od domu jsou pootevřené. Zkrátka do nich strčila a vešla dovnitř. V hlavě si sumírovala omluvnou řeč, když tu najednou vzduchem letělo něco lesklého. Její vycvičený mozek v desetině sekundy vydal hlasité varování:

"NŮŽ, ZER - JIN! UHNI! NŮŽ, NŮŽ, NŮŽ!!!" Zastavila se na místě a rozhlédla se. Ano, pomyslela si naoko klidně, vzduchem skutečně letí nůž. A hodlá se do mě zabodnout! Smýkla sebou na stranu a napadla na botník bokem. Poplašeně vyjekla a svezla se na podlahu. Nůž se mezitím zabodl do dveřního trámu a tam zůstal hrůzně vibrovat.

"Ajé! Tos to pěkně posral, Jerry!" Ze schodiště se ozýval odpudivý hlas. "Měl si ji zabít!" "Sorry, kámo, byla tma!" Druhý hlas byl ještě o poznání odpudivější. Zer - Jin spěšně vstala a rozsvítila světlo. V hale JEJICH domu stáli čtyři chlápci a posměšně si ji prohlíželi.

"Kdo jste?!" zeptala se ostražitě. Všichni čtyři se zasmáli. "Jsme kámoši Cliva!" odpověděl jeden, vysoký černoch s buldočím obličejem. Zer - Jin se před očima udělaly mžitky. Clive, prodejná krysa Clive. Náhle oči prudce otevřela.

"Kde je Michael?!"

"Pryč …"

"Jak pryč?! KDE?!" Byla strachy bez sebe. Tak nakonec jí ho přece jen unesli!! V době, kdy se procházela po venku a lízala si rány. Bože můj, tohle jí Mistr nikdy neodpustí. Zcela mimoděk si vzpomněla na Limu - Baje. Ach, kdybys tu teď byl se mnou! Potřebuju pomoc, Mubaji!

"S Clivem. Odvezl vám ho ze zlatý klícky, dámo!"

Jeden z nich, Jerry, se zasmál astmatickým smíchem.

"Jo! A nám slušně zaplatil za to vás oddělat!" Zer - Jin sebou trhla a prohlížela si je. Dva běloši, dva černoši. Bez sebemenšího výrazu v obličeji. DOST! Na to není kdy. Prudce se rozběhla směrem ke schodišti.

"Chci se jít podívat do ložnice a přesvědčit se!" Vtom jí ale buldočí černoch hrubě uchopil za rameno a strhl ji na sebe. Přitom jí zkroutil ruku za záda. Vyhekla.

"Tys neslyšela, co ti kámoš povídal?!" Zavrčel vztekle a odhodil ji na stranu. Napadla břichem na roh stolu a bolestivě vykřikla. Bolest jí vždycky zamlžila mozek a potom přestávala rozumně uvažovat.

"Jo slyšela! Ale taky jsem zaslechla jednu šeptandu o bandě vylízanejch impotentů bez koulí, co si dovolujou na ženský!" prskla vztekle. To už se okolo ní všichni srojili. Teď se jim ve tvářích objevily rudé skvrny, zřejmě výraz vzteku. Ten největší se na ni obořil:

"Teď seš mrtvá, svině!" Vyrazil proti ní. Zer - Jin se i přes závoj bolesti ladně vyšvihla na stůl, vykreslila otočku a s nohou vymrštěnou zasáhla černocha přímo do obličeje. Ten vyjekl a svezl se na podlahu. To už se k ní ale řítil další. Seskočila dolů a koleno mu zabořila do rozkroku. Tak ten je taky z krku, napadlo ji.

Vtom se jí ale něco velice pevného obtočilo kolem krku. Vztáhla ruce ke krku a hlavou jí projela panická myšlenka - pásek od kalhot. Jeden z nich si sundal pásek od kalhot a teď se ji jím snažil uškrtit. Prudce do ní zezadu strčil. Volky nevolky se neochotně, lapajíc po dechu, pohnula napravo.

"Tak co, ty děvko?! Jak se ti to líbí?!" smál se zezadu. Neměla na přemýšlení moc času, docházel jí kyslík. S hrůzou si uvědomovala, že ji škrtí tak silně, že nemůže ani chroptět - a tím nasát trochu vzduchu. Prudce zmítala rukama směrem napravo od sebe a pomalu se loučila se životem. Pak náhle nasahala něco plastového. Tedy, alespoň se jí to zdálo na pohmat plastové. Byla to střenka nože, kterým se jí snažili pobodat. Vyviklala jej z trámu.

Chlap za ní se pořád nechutně zvrhle chechtal. Využila jeho nesoustředění a prudce sebou smýkla. Podařilo se jí trochu povolit jeho sevření, rychle přiložila čepel k pásku a trhla. Podařilo se jí ho přeříznout, trochu se přitom pořezala na krku.

S chlapem, Jerrym, to smýklo dozadu a on se začal potácet směrem nazad. Narazil do botníku a převrhl jej. Pak se ale zase vydal směrem k ní, nyní již se dvěma kusy koženého pásku připravenými jako z bičování. Bičování, projelo Zer - Jin hlavou a vzpomněla si na dobu strávenou ve škole bojových umění. Bičování … jizvy na jejích zádech se poprvé za dlouhou dobu ozvaly. Proti bičování měla tahle drobná dívka s širokou modřinou na krku výsady.

Ten chlap se pořád přibližoval.

"Ty kurvo, svině jedna!!! Já ti ukážu!!! Zab …" Zer - Jin nečekala, až to dokončí, stále lapajíc po dechu se otočila, uchopila nůž za čepel a mrštila jím. Nůž opsal čtyři nádherné obrátky a zabodl se Jerrymu do stehna. Ten bolestivě vykřikl, svezl se k zemi a do rukou uchopil poraněné místo. Čtvrtého chlapa nebylo vidět. Zer - Jin se opřela rukama o desku stolu a snažila se popadnout dech.

Domem se rozzvonil telefon. Zer - Jin jej zpočátku ignorovala, nechtěla slyšet nic od nikoho. Telefon zvonil a zvonil. Nechtěl přestat, jeho drnčivé zvonění se Zer - Jin bolestivě zabodávalo do mozku. Po chvíli se prudce vymrštila a šla to zpropadené sluchátko zvednout.

"Haló?!" vyštěkla.

"Zdravím vás, Sisi!" ozval se ve sluchátku hlas. Odpudivý a ledově chladný hlas. Clivův hlas. Zer - Jin se znechuceně otřásla.

"Kde je Michael?!"

"Je tu se mnou. Zatím je v pořádku, jen si trochu nablil do klína."

"Dejte mi ho k telefonu!"

"Vy tady nejste ta, co si může poroučet! Ačkoli musím uznat, že jsem překvapen, že jste ten telefon zvedla. Popravdě, mí chlapci zklamali. Měli vás zabít!"

"Ano, to měli. Ale nepodařilo se jim to. A to je chyba, protože teď automaticky padá volba na vás." Zer - Jin promlouvala pohrdlivě, klidně a tajemně svým hlubokým hlasem. Uvnitř těla se ale třásla strachem o Michaela.

"Jak to myslíte?!"

"Teď zabiju já vás."

"TAKHLE SE MNOU MLUVIT NEBUDETE!" vykřikl najednou pištivým hlasem. "MÁM VÁS V HRSTI!" Z telefonu slyšela, že byl s nervy na štíru. Bál se, bál se jí. Jedna nula pro tebe, holka, napadlo Zer - Jin.

"Ale nemáte. Spíš naopak. Tak znovu - kde je Michael?!"

Clive se mezitím mírně zklidnil a roztřeseným hlasem promluvil do telefonu.

"Staré fotoalbum, přihrádka dvacet tři, snímek deset. Pokud do deseti minut tu fotku najdete, řeknu vám víc. Pokud ne, Michael je mrtvý!"

"MOMENT, MOMENT!!!" křikla do telefonu, ale tam už se ozývalo jen vzdálené pípání. Roztřesenýma rukama položila sluchátko do vidlice a uchopila hlavu do dlaní. Přemýšlej! Sakra, mysli! Kde tak může mít Michael stará fotoalba?! CO JÁ VÍM, KSAKRU?! JAK TO MÁM HERGOT VĚDĚT?! NIKDY MI ŽÁDNÝ FOTKY NEUKAZOVAL!

Roztřeseně se sesunula na židli a pohladila si zhmožděný krk. Zkus šatnu! Má tam přece stovky přihrádek, někde tam něco bude!

Rychle vstala a rozběhla se do ložnice. Cestou jí do hlavy vlezla hrůzostrašná myšlenka - jak ta bezpáteřní krysa Clive může vědět, kde má Michael fotky, když to neví ani ona?!

P.S. Omlouvám se za vulgárné výrazy .... i tobě Michaeli, vím, že je nesnášíš :-)
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Nefra Nefra | 22. dubna 2015 v 21:35 | Reagovat

Panebože Domi! To je napínavější než ty dnešní akční filmy ;-).Prosím nenech nás ale dlouho čekat na pokračování ano? ???

2 Zuzy Zuzy | Web | 22. dubna 2015 v 21:52 | Reagovat

Tak mám tep nejmíň 5000/5000 :D Bože, Zer-Jin nebyla v pohodě a ještě uhájila samu sebe, teď ještzě dostat Mika, tohle se mě bude jisto jistě zdát.. :-) a Mike vulgární výrazy nemusel, to je pravda, ale taky mu to ujelo a užl si to..  kdesi jsem četla, že si taky sprostě ponadával.. a nebylo by divu, při tom všem.. ;-)

3 hanylen hanylen | E-mail | Web | 23. dubna 2015 v 21:00 | Reagovat

Ufff!!! Teda to je nervák. Naprosto brilantní, až jasem to doslova viděla před sebou. Musím nabrat dech. Klobouk dolů před Zer-Jin, je vážně skvělá. Ta se nezsdá... a nevzdá se dokud nedostane Michaela z Clivových pařátů 8-O  :-D. Jksem zvědaavá, koho najde na pomoc ;-)

4 hanylen hanylen | E-mail | Web | 23. dubna 2015 v 21:02 | Reagovat

Omlouvám se za ty překlepy v rychlosti, snad si to přeložíš do češtiny. Mám trochu skluz :-D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama